Lek pod postacią: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań w amp.-strzyk.

ReFacto AF 1000 j.m. (250 j.m./ml)
ReFacto AF 2000 j.m. (500 j.m./ml)
ReFacto AF 3000 j.m. (750 j.m./ml)
Priorix-Tetra