Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

Maść kamforowa

-

Szczegółowe informacje

moc:10%
postać:maść
typ procedury:NAR
kod ATC:
ważność pozwolenia:2019-02-23
numer pozwolenia:21709

Substancje czynne

Camphorum

Opakowania

wielkosc1
jednostkaWielkoscituba 20 g
kodEAN5909991104146
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id89871

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA
MAŚĆ KAMFOROWA
Camphorae unguentum
maść na skórę, 10%
Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla
pacjenta .
Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy
stosować lek Maść kamforowa ostrożnie.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest dodatkowa informacja należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub
farmaceucie.
Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Maść kamforowa i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje wa ż ne przed zastosowaniem leku Maść kamforowa
3. Jak stosować lek Maść kamforowa
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Maść kamforowa
6. Inne informacje
1. Co to jest lek Maść kamforowa i w jakim celu się go stosuje
Maść kamforowa wywołuje miejscowe przekrwienie.
Wskazania
Maść kamforową stosuje się na skórę w bólach mięśni i stawów.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść kamforowa
Kiedy nie stosować leku Maść kamforowa
- w nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku
- w obrębie twarzy, błon śluzowych
- na uszkodzoną skórę
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Maść kamforowa
Chronić oczy. Nie stosować na duże powierzchnie skóry. Nie stosować na uszkodzoną i
podrażnioną skórę. Nie przyjmować gorących kąpieli przed i po aplikacji maści.
Należy zaprzestać stosowania, jeśli wystąpią podrażnienia, zaczerwienienia skóry. Należy
skontaktować się z lekarzem.
Nie połykać! W razie przypadkowego połknięcia leku trzeba niezwłocznie skontaktować się z
lekarzem. Nie należy wywoływać wymiotów.
1

Dzieci i młodzież
Nie stosować u niemowląt i dzieci do lat 6. U dzieci starszych stosować po konsultacji z
lekarzem.
Lek Maść kamforowa a inne leki
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych
wydawanych bez recepty. Dotychczas nie odnotowano interakcji leku z innymi lekami.
Ciąża i karmienie piersią
Brak danych. Nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
3. Jak stosować lek Maść kamforowa
Lek Maść kamforowa należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce. W
razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Lek do stosowania miejscowego na nieuszkodzoną skórę.
Dzieci w wieku 6-12 lat: Cienką warstwę maści (około 0,5–1 cm) nanosić delikatnie i
równomiernie na obolałe miejsca 1-2 razy dziennie.
Dorośli i młodzież: Cienką warstwę maści (około 1–2 cm) nanosić delikatnie i równomiernie
na obolałe miejsca 1-2 razy dziennie.
Przed zastosowaniem i po zastosowaniu należy dokładnie umyć ręce.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Maść kamforowa
Przedawkowanie leku Maść kamforowa jest mało prawdopodobne. W przypadku
zastosowania zbyt dużej ilości preparatu, należy zmyć go ze skóry wodą i powiedzieć o tym
lekarzowi lub farmaceucie.
Pominięcie zastosowania leku Maść kamforowa
Należy kontynuować stosowanie leku zgodnie z zalecanym sposobem dawkowania.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Przerwanie stosowania leku
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, Maść kamforowa może powodować działanie niepożądane, chociaż nie u
każdego one wystąpią.
Niekiedy lek może być przyczyną alergii kontaktowych lub stanów zapalnych skóry.
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę. Działania
niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
2

Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww.
Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl .
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na
temat bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Maść kamforowa
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Lek przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25 o
C.
Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy
zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie
pomoże chronić środowisko.
6. Inne informacje
Co zawiera lek Maść kamforowa
Substancją czynną leku jest kamfora ( Camphorae ).
1 g maści na skórę zawiera 100 mg kamfory.
Ponadto lek zawiera wazelinę hydrofilową.
Jak wygląda lek Maść kamforowa i co zawiera opakowanie
Lek ma postać białożółtawej masy o charakterystycznym zapachu kamfory.
Opakowanie leku to tuba aluminiowa z zakrętką PE zawierająca 20 g maści w tekturowym
kartoniku.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „PROLAB” Sp. z o.o.
Paterek, ul. Przemysłowa 3, 89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 386 73 10 fax 52 386 73 23
Data zatwierdzenia ulotki:
3