Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

Lamisilatt

Dermatologia

Szczegółowe informacje

moc:10 mg/g
typ procedury:NAR
kod ATC:D01AE15
ważność pozwolenia:2016-12-31
numer pozwolenia:10102

Substancje czynne

Terbinafini hydrochloridum

Opakowania

wielkosc1
jednostkaWielkoscipoj. 15 ml
kodEAN5909991010218
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id21324
wielkosc1
jednostkaWielkoscipoj. 30 ml
kodEAN5909991010225
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id21325

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Lamisilatt
10 mg/g, aerozol na skórę, roztwór
Terbina fini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
Le k ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza
lub farmaceuty.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodat kowa informacja.
- Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
- Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorze j, należ y skontaktować się z
lekarzem.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest Lamisilatt i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lamisilatt
3. Jak stosować Lamisilatt
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Lamisilatt
6. Zawar tość opakowania i inne informacje


1. Co to jest Lamisilatt i w jakim celu sie go stosuje
Lek Lamisilatt w postaci aerozol u na skórę , to przezroczysty, bezbarwny do lekko żółtego roztwór,
zawierający substancję czynną terbinafiny chlorowodorek. Lek ten ma właściwości przeciwgrzybicze,
działa na różnorodne gatunki grzybów wywołujących choroby skóry.
Terbinafina zawarta w leku działa grzybobójczo (powoduje śmierć komórek grzybów) na dermatofity
i pleśnie. Na drożdżaki w zależności od gatunku działa grzybo bójczo lub grzybostatycznie (hamuje
wzrost grzybów).

Lamisilatt jest wskazany w miejscowym leczeniu:
- grzybicy stóp,
- grzybicy fałdów skórnych,
- grzybicy skóry gładkiej,
- łupieżu pstrego.

Grzybica stóp - występuje na jednej lub dwóch stopach najczęściej pomi ędzy palcami. Pojawia się
także na podeszwie lub bocznych stronach stóp . Zmiany grzybicze między palcami cechuje
maceracja, złuszczanie, mogą mieć także charakter pęcherzykowy. Do nagłych zaostrzeń z wysiewem
licznych pęcherzyków i pęcherzy dochodzi przewa żnie podczas upałów. Swędzenie, ból, stan
zapalny, wysiew pęcherzyków mogą mieć charakter łagodny lub nasilony. W przypadku długo
utrzymującej się grzybicy stóp może dochodzić do zakażenia paznokci (grzybica na powierzchni lub
pod płytką paznokciową). Pazn okcie stają się pogrubiałe, matowe, pod wolnym ich brzegiem
dochodzi do nagromadzenia mas rogowych. Następuje rozwarstwienie płytki paznokciowej,
paznokieć może zostać zniszczony. W przypadku pojawienia się opisanych powyżej zmian w obrębie
paznokci należy zwrócić się po poradę do lekarza, gdyż lek Lamisilatt nie jest skuteczny w leczeniu
grzybicy paznokci. Konieczne jest wówczas przyjmowanie leków wydawanych z apteki na podstawie
recepty lekarskiej.

Grzybica fałdów skórnych - może pojawiać się na tych obs zarach skóry, które są pofałdowane i
wilgotne, to jest:
- w pachwinach,
- na wewnętrznej powierzchni ud (zmiany obustronne, ale także często bardziej nasilone po

jednej stronie; zmiany te mogą rozprzestrzeniać się do pośladków lub ku górze brzucha),
- pod piersi ami,
- w obrębie pach.
Pojawiające się w tych miejscach na skórze zmiany grzybicze powodują zaczerwienienie, świąd
i łuszczenie naskórka.

Grzybica skóry gładkiej - może występować na całym ciele, najczęściej spotykana jest na
nieowłosionej skórze głowy, szy i, twarzy, oraz ramionach. Charakterystyczne są obrączkowate
ogniska o zabarwieniu różowym do czerwonego. Pokryte są one grudkami i łuskami, szerzą się one
obwodowo i wykazują skłonność do ustępowania w części środkowej.

Łupież pstry - występuje na skórze w postaci łuszczących się, plackowatych ognisk. Zmiany te mogą
uwidaczniać się wyłącznie latem, ponieważ ogniska grzybicy nie brązowieją pod wpływem opalania
się, uwidaczniają się jako różnej wielkości plamy słoneczne. Łupież pstry pojawia się głównie na
tułowiu, szyi, ramionach zwłaszcza podczas upałów, przy wzmożonej potliwości skóry.


2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lamisilatt

Kiedy nie stosować leku Lamisilatt aerozol na skórę
-jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub k tórykolwiek z pozostałych składników tego
leku (wymienione w punkcie 6).
Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, o występowaniu reakcji nadwrażliwości na te
substancje, gdyż w takim przypadku nie należy stosować leku Lamisilatt.

Ostrzeżenia i środki o strożności
Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę.
 Nie należy stosować leku w jamie ustnej ani połykać .
 Należy unikać kontaktu leku z twarzą i oczami a także uszkod zoną skórą, ponieważ zawarty
w leku alkohol może powodować podrażnienia. Jeżeli przypadkowo lek dostanie się do oczu,
należy je przemyć bieżącą wodą.
 Nie należy wdychać leku. Jeśli po przypadkowej inhalacji lekiem wystąpią jakiekolwiek
niepokojące objawy, należy skontaktować się z lekarzem.


Inne leki i Lamisilatt
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także
o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
W miejscu nałożenia leku nie należy stosować innych preparat ów.

Stosowanie u dzieci
Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat .
Brak danych dotyczących bezpieczeństw a stosowania leku w tej grupie wiekowej.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy
planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
W okresie ciąży lek można stosować wyłącznie na zlecenie lekarza.

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.
Niemowlęta i małe dzieci nie powinny mieć dostępu do skóry leczonej tym lekiem, w tym skóry
piersi.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lamisilatt aerozol nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Le k zawiera glikol propylenowy , który może powodować podrażnienie skóry.


3. Jak stosować lek Lamisilatt
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza.
W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza l ub farmaceuty.

Lek Lamisilatt należy stosować zgodnie z poniższymi zaleceniami.

Lek u Lamisilatt nie należy stosować w grzybicy paznokci . W przypadku grzybic y paznokci zwykle
występuj e przebarwienie oraz zmian a struktury płytki paznokcia (pogrubienie, łuszczenie się) .
W przypadku grzybicy paznokci należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ lek Lamisilatt nie jest
skuteczny w jej leczeniu.

Podanie na skórę.

Aby stosować lek właściwie należy uważnie przeczytać instrukc ję:
- umyć i osuszyć ręce oraz chorob owo zmienione miejsca na skórze;
- zdjąć kapturek ochronny z pojemnika;
- przed pierwszym użyciem należy kilkakrotnie (około 3 razy) nacisnąć pompkę zanim pojawi
się aerozol;
- pojemnik może być używany zarówno w pozycj i pionowej jak i odwróconej;
- rozpylić aerozol na zmienione chorobowo miejsca na skórze i ich okolice, tak aby pokryć je w
całości cienką warstwą leku;
- założyć z powrotem kapturek ochronny na pojemnik;
- po każdorazowym zastosowaniu leku należy dokładni e umyć ręce.

Zaleca się następujący schemat dawkowania:

Dorośli:
grzybica stóp - raz na dobę przez 1 tydzień,
grzybica fałdów skórnych - raz na dobę przez 1 tydzień,
grzybica skóry gładkiej - raz na dobę przez 1 tydzień,
łupież pstry - dwa razy na dobę przez 1 tydzień.

Lek należy stosować w zalecanych dawkach przez zalecany okres czasu, nawet, jeżeli objawy
zakażenia ustępują już po kilku dniach od zastosowania leku. Zapobiegnie to wystąpieniu nawrotu
choroby, co może mieć miejsce, gdy lek nie będzie st osowany regularnie lub będzie stosowany przez
czas krótszy niż zalecany.

Po zastosowaniu leku Lamisilatt poprawa powinna nastąpić w ciągu kilku dni.
W razie braku poprawy po 7 dniach leczenia, należy skontaktować się z lekarzem

Jak postępować podczas lec zenia lekiem Lamisi latt, aby wspomóc działanie leku

Podczas leczenia zmienioną chorobowo skórę należy:
- utrzymywać w czystości poprzez regularne mycie,
- wycierać delikatnie, nie trzeć,
- unikać drapania miejsc leczonych, gdyż może spowodować to spowolnienie p rocesu leczenia lub
rozprzestrzenienie się zakażenia.
Podstawą profilaktyki chorób grzybiczych skóry jest stosowanie własnego ręcznika, ubrań osobistych
oraz częste mycie.

Zastosowanie większej ni ż zalecana dawki leku Lamisi latt
W razie użycia większej ni ż zalecana dawki lub przypadkowego połknięcia leku należy skontaktować
się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Lamisiiatt
W przypadku pominięcia dawki leku należy zastosować go jak najszybciej i następnie stosować
zgodnie ze schematem dawkowania. Nal eży regularnie stosować Lamisi latt, gdyż stosowanie zgodnie
z zaleceniami jest podstawą powodzenia leczenia i zmniejsza ryzyko nawrotu zakażenia.


4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W miejscu zastosowania leku mogą wystąpić działania niepożądane takie jak: świąd, łuszczenie
skóry, ból w miejscu podania, podrażnienie w miejscu podania, zaburzenia zabarwienia skóry ,
uczucie pieczenia skóry, silne zaczerwienienie sk óry, powstawanie strupów. Objawów tych nie
należy mylić z reakcjami uczuleniowymi .

Należy ZAPRZESTAĆ stosowania leku Lamisi latt oraz natychmiast skontaktować się z lekarzem,
jeśli wystąpi którykolwiek z nast ępujących, ciężkich objawów reakcji uczuleniowe j:
• trudności w oddychaniu lub przełykaniu ,
• opuchnięcie twarzy, języka, ust lub gardła ,
• silne swędzenie skóry z czerwoną wysypką lub guzkami.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10 osób):
Łuszczenie skóry, świąd.

Niezbyt częste działania n iepożądane (mogą wystąpić u 1 na 100 osób):
Zmiany skórne, strupy, zaburzenia skóry, zmiany koloru skóry, silne zaczerwienienie, pieczenie, ból,
ból w miejscu podania, podrażnienie w miejscu podania.

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 100 0 osób):
Suchość skóry, wyprysk, podrażnienie oka, kontaktowe zapalenie skóry, nasilenie objawów choroby
w miejscu podania.

Nieznan a częstość (częstość nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych ):
Reakcje uczuleniowe, w ysypka .

W razie przyp adkowego kontaktu leku z oczami może wystąpić podrażnienie oka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi , lub farmaceucie lub pielęgniarce.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww.
Departamentu} e -mail: adr@urpl.gov.pl .
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.


5. Jak przechowywać lek Lamisi latt
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C , n ie przechowywać w lodówce.
Okres ważności po pierwszym otwarciu pojemnika : 3 miesiące.

Nic stosować l eku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności
oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.


6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Lamisilatt
Substancją czynną leku jest terbinafiny chlorowodorek (10 mg/g).
Ponadto lek zawiera: makrogolu eter cetostearylowy, glikol pro pylenowy, etanol 96%, wodę
oczyszczoną.

Jak wygląda lek Lamisilatt i co zawiera opakowanie
Lek Lamisilatt to przezroczysty, bezbarwny do lekko żółtego roztwór.
Opakowanie:
Pojemniki z aerozolem, zawierające 15 ml lub 30 ml leku , w tekturowym pudełku .

Pod miot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny:
Novartis Consumer Health GmbH
Zielstattstrasse 40 81379
Monachium , Niemcy

Wytwórca :
Delpharm Huningue S.A.S.
26 rue de la Chapelle 68333
Huningue Cedex, Francja


W celu uzyskania bardziej szczegóło wych informacji należy zwrócić się do :
Novartis Poland Sp. z o.o.
ul. Maryn arska 15 02 -674
Warszawa tel. ( 22) 375 75


Data ostatniej aktualizacji ulotki :