Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

Hemorectal

-

Szczegółowe informacje

moc:-
typ procedury:NAR
kod ATC:
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:02713

Substancje czynne

Resorcinolum
Acidum boricum
Zinci oxidum
Balsamum peruvianum
Bismuthi subgallas
Bizmutu (III) tlenek
Bizmutu (III) oksyjodogalusan

Opakowania

wielkosc10
jednostkaWielkosciszt.
kodEAN5909990271313
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id4541

ULOTKA DLA PACJENTA Omega Pharma
Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby
jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek HEMORECTAL ostrożnie i zgodnie z
informacją w ulotce.
- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa infor macja.
- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustępują po 3 tygodniach należy skontaktować się z lekarzem.

HEMORECTAL
czopki


Skład:
Jeden czopek zawiera:
substancje czynne: bizmutu (III) galusan zasadowy 42,4 mg, bizmutu (III) tlenek 17,4 mg, bizmutu
(III) o ksyjodogalusan 0,6 mg, rezorcynol 17,4 mg, kwas borowy 357,0 mg, cynku tlenek 212,0 mg ,
balsam peruwiański 35,4 mg
oraz substancje pomocnicze: lak czerwieni koszenilowej (E124), tłuszcz stały .

Dostępne opakowania :
10 czopków

Podmiot odpowiedzialny :
Omega Pharma Poland Sp. z o.o.,
al. Niepodległości 18,
02- 653 Warszawa
Wytwórca:
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
ul. Grunwaldzka 189
60- 322 PoznańSpis treści:
1. Co to jest HEMORECTAL w postaci czopków i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się HE MORECTAL w postaci czopków
3. Jak stosować HEMORECTAL
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku HEMORECTAL w postaci czopków
6. Inne informacje HEMORECTAL

1. Co to jest HEMORECTAL w postaci czopków i w jakim celu się go stosuje

HEMORECTAL działa przeciwzapalnie i przyspiesza proces gojenia. Usuwa objawy podrażnienia w
stanach zapalnych okolicy odbytu, zmniejsza dolegliwości związane z żylakami odbytu, co umożliwia
bezbolesne i łatwiejsze oddawanie stolca.
HEMORECTAL ma właściwości ściągające i wygładza jące błonę śluzową okolicy odbytu, dzięki
czemu zostaje ona wzmocniona i staje się bardziej elastyczna.
Wskazania do stosowania: żylaki odbytu (hemoroidy) i stany zapalne błony śluzowej odbytnicy.

2


2. Zanim zastosuje się HEMORECTAL w postaci czopków

Nie należy stosować leku HEMORECTAL, jeśli występuje uczulenie na którykolwiek ze składników
leku .

Zachować szczególną ostrożność stosując HEMORECTAL:
W przypadku krwawienia z odbytu lub nasilenia dolegliwości należy przerwać leczenie i
skonsultować się z lek arzem.
Ze względu na fakt, że hemoroidy mogą towarzyszyć innym schorzeniom, jeżeli po 3 tygodniach
stosowania leku nie nastąpi poprawa, należy zasięgnąć porady lekarza.
Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania leku na uszkodzoną lub otartą skórę, ponieważ
rezorcy nol i kwas borowy może ulec wchłonięciu.
Lek może powodować reakcje alergiczne, w tym skórne reakcje alergiczne.

Ciąża:
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki
przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.
Nie przeprowadzono odpowiednio liczebnych, dobrze kontrolowanych obserwacji u kobiet
ciężarnych.

Karmienie piersią:
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się l ekarza.
Nie przeprowadzono odpowiednio liczebnych, dobrze kontrolowanych obserwacji u kobiet w okresie
karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń
mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku HEMORECTAL:
Preparaty zawierające bizmut stosowane długotrwale i w dużych dawkach mogą działać toksycznie na
tkankę nerwową.

Stosowanie innych leków:
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które
wydawane są bez recepty.
Interakcje leku HEMORECTAL z innymi lekami nie są znane.

3. Jak stosować HEMORECTAL w postaci czopków

Lek podaje się doodbytniczo.
Zazwyczaj stosuje się 1 czopek przed snem.
W cięższych przypadkach rano i wieczorem po 1 czopku.
Nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

W przypadku wrażenia, że działanie leku HEMORECTAL jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić
się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej dawki leku HEMORECTAL
niż zalecana:

3
W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza
lub farmaceuty.
Ze względu na postać farmaceutyczną leku przedawkowanie jest mało prawdopodobne.
Preparaty zawierające bizmut stosowane długotrw ale i w dużych dawkach mogą działać toksycznie na
tkankę nerwową.

W przypadku pominięcia dawki leku HEMORECTAL :
W przypadku pominięcia dawki leku HEMORECTAL należy kontynuować zalecone dawkowanie
preparatu.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupe łnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek HEMORECTAL może powodować działania niepożądane , chociaż nie u każdego
one wystąpią.
Działania niepożądane uszeregowano według częstości występowania stosując następujące
okreś lenia:
Rzadko: mniej niż u 1 na 1000, ale więcej niż u 1 na 10 000 pacjentów.

Rzadko : podrażnienie, pieczenie błon śluzowych i obrzęk.

W przypadku zaobserwowania nastepujących objawów: krwawienia z odbytu lub nasilenie
dolegliwości, należy odstawić lek i natychmiast skontaktować się z lekarzem.


Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.
Dzi ałania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02 -222 Warszawa,
tel.: 22 49- 21-301, fax: 22 49- 21-309, e -mail: ndl@urpl.gov.pl
.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku

5. Przechowywanie leku HEMORECTAL

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku HEMORECTAL po upływie terminu ważności zamieszczonego na
opakowaniu.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25
0C.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego:

Omega Pharma Poland Sp. z o.o.,

4
Al. Niepodległości 18, 02- 653 Warszawa
Tel. (22) 489 54 51, fax (22) 489 54 52


Data opracowania ulotki: grudzień 2017