Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

FluControl Max

Ośrodkowy układ nerwowy

Szczegółowe informacje

moc:650 mg + 10 mg + 4 mg
typ procedury:NAR
kod ATC:N02BE51
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:20344

Substancje czynne

Paracetamolum
Phenylephrini hydrochloridum
Chlorphenamini maleas

Opakowania

wielkosc10
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990993673
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id77993
wielkosc20
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990993680
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id77994
wielkosc6
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5906071008561
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id121264

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

FluControl MAX 650 mg + 10 mg + 4 mg, tabletki powlekane
Paracetamolum + Phenylephrini hydrochloridum + Chlorphenamini maleas


Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta .
Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnia tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie p rzeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy
niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.
- Jeżeli gorączk a występuje dłużej niż przez 3 dni leczenia, ból lub inne objawy dłużej niż 5 dni ,
należy skontaktować się lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest FluControl Max i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed przyjęciem leku FluControl Max
3. Jak przyjmować FluControl Max
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać FluControl Max
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest FluControl Max i w jakim celu się go stosuje

FluControl Max to połączenie paracetamolu - substancji przeciwgorączkowej i przeciwbólowej,
chlorofenaminy – substancji przeciwhistaminowej, która zmniejsza ilość wydzieliny z nosa oraz
fenylefryny, której działanie polega na zmniejszeniu obrzęku błony śluzowej nosa.

W skazania do stosowania
Leczenie objawowe przeziębienia i grypy, przebiegających z gorączką, słabym lub umiarkowanym
bólem, obrzękiem błony śluzowej nosa z tworzeniem wydzieliny.

Jeśli gorączka występuje dłużej niż przez 3 dni leczenia, a po 5 dniach nie nastąpiła poprawa lub
pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.


2. Informacje ważne przed przyjęciem leku FluControl Max

Kiedy nie przyjmować leku FluControl Max
- jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol, fenylefryny chlorowodorek, chlo rofenaminy maleinian
lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby i (lub) nerek;
- jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze;
- jeśli pacjent ma jakąkolwiek ciężką chorobę serca lub tętnic (taką jak choroba wieńcowa lub
dławica piersiowa);
- jeśli pacjent ma tachykardię (zbyt szybkie bicie serca);
- jeśli pacjent ma zaburzenia rytmu serca;
- jeśli pacjent ma nadczynność tarczycy;
- jeśli pacjent ma jaskrę (choroba oczu polegająca na postępu jącym i nieodwracalnym uszkodzeniu
nerwu wzrokowego prowadząca do pogorszenia lub utraty wzroku);

2
- jeśli pacjent jest leczony lekiem z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) (takimi jak
niektóre leki przeciwdepresyjne lub leki stosowane do leczenia ch oroby Parkinsona lub inne) i
przez 2 tygodnie od ich odstawienia;
- u dzieci poniżej 12 roku życia;
- u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
FluControl Max n ie należy stosować jednocześnie z innymi lekami zawierającymi parace tamol,
sympatykomimetykami (leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa, środki hamujące
łaknienie lub leki psychostymulujące o działaniu podobnym do amfetaminy) oraz lekami
przeciwhistaminowymi, ze względu na ryzyko przedawkowania.
Przed rozpoczęc iem przyjmowania FluControl Max należy omówić to z lekarzem, lub
farmaceutą jeśli pacjent:
- ma uczulenie na leki przeciwhistaminowe, ponieważ może być uczulony także na
chlorofenaminę;
- ma chorobę serca (należy unikać długotrwałego leczenia paracetamolem);
- ma chorobę nerek, rozrost gruczołu krokowego, cukrzycę, astmę oskrzelową, przewlekły nieżyt
oskrzeli, rozedmę płuc, bardzo wolne bicie serca, chorobę zakrzepowo -zatorową (np. zespół
Raynaude’a), zapalenie trzustki, zwężenie połączenia odź wiernika i dwunastnicy (pomiędzy
żołądkiem i jelitem), choroby tarczycy, wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo -6-
fosforanowej oraz reduktazy methemoglobiny;
- jest leczony trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, lub innymi lekami o podobnym
dzia łaniu i pojawią się u niego dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, ponieważ
dolegliwości te mogą być wynikiem powstałej groźnej dla życia niedrożności porażennej jelit
(zatrzymanie ruchów robaczkowych jelita, przesuwających treść pokarmową);
- jest w grupie zwiększonego ryzyka uszkodzenia wątroby w wyniku stosowania paracetamolu:
o przyjmuje długotrwale karbamazepinę, fenobarbital, fenytoinę, prymidon, ryfampicynę, ziele
dziurawca lub inne leki indukujące enzymy wątrobowe;
o ma zaburzenia łaknienia, zaka żenie wirusem HIV, jest odwodniony, głodzony lub
wyniszczony;
o pijących regularnie alkohol (trzy lub więcej napojów alkoholowych - dziennie).
U alkoholików nie należy stosować więcej niż 2 g paracetamolu na dobę;
o ma chorobę wątroby (w tym zespół Gilbert a);
- stosuje leki obniżające ciśnienie krwi;
- jest wrażliwy na działanie leków uspokajających lub ma padaczkę, ponieważ może u nich dojść
do interakcji z lekami stosowanymi do leczenia tych stanów.
Należy zachować ostrożność u pacjentów chorych na astmę, z nadwrażliwością na kwas
acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, ponieważ u mniej niż 5% pacjentów
obserwowano skurcze oskrzeli po zastosowaniu paracetamolu.
Długotrwałe przyjmowanie paracetamolu w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowy m może
prowadzić do trwałego uszkodzenia nerek i ryzyka wystąpienia niewydolności nerek (nefropatii
analgetycznej).
W razie przedawkowania należy natychmiast zasięgnąć porady medycznej, nawet jeśli samopoczucie
pacjenta jest dobre, z powodu ryzyka nieodwra calnego uszkodzenia wątroby.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych
Jeżeli pacjent będzie miał wykonywane badania diagnostyczne (badania krwi, w tym badanie poziomu
glukozy i aminotransferazy alaninowej (AlAT), badania moczu, testy skórne z wykorzystaniem
alergenów itp.), należy zgłosić lekarzowi, że jest w trakcie leczenia FluControl Max, ponieważ lek ten
może wywołać zmiany w wynikach badań laboratoryjnych.

Dzieci
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

3

Osoby w podeszłym wieku
Nie stosować u pacj entów w podeszłym wieku bez konsultacji z lekarzem.
Ze względu na zawartość fenylefryny i chlorofenaminy, u pacjentów w podeszłym wieku mogą
wystąpić takie działania niepożądane jak: bradykardia (wolne bicie serca) lub zmniejszenie
pojemności minutowej ser ca.
Należy kontrolować ciśnienie tętnicze krwi, szczególnie u pacjentów z chorobami serca.
U starszych pacjentów bardziej prawdopodobne jest wystąpienie takich objawów, jak: zawroty głowy,
uspokojenie, splątanie, hipotensja (niskie ciśnienie krwi) lub pobu dzenie, suchość w jamie ustnej i
zatrzymanie moczu.

FluControl Max a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ze względu na zawartość paracetamolu
Jeżeli pacjent stosuje jakikolwiek z niżej wymienionych leków, może zaistnieć konieczność zmiany
dawki lub przerwania leczenia:
- doustne leki przeciwzakrzepowe (acenokumarol, warfaryna);
- leki przeciwpadaczkowe (lamotrygina, fenyto ina i inne hydantoiny, fenobarbital,
metylofenobarbital, prymidon, karbamazepina);
- leki przeciwgruźlicze (izoniazyd, ryfampicyna);
- barbiturany (stosowane jako leki do znieczulenia ogólnego, uspokajające i przeciwdrgawkowe);
- węgiel aktywowany (adsorbent);
- cholestyramina (stosowana do zmniejszenia stężenia cholesterolu we krwi);
- leki stosowane do leczenia dny moczanowej (probenecyd i sulfinpyrazon);
- leki nasercowe (glikozydy naparstnicy);
- leki stosowane przeciwko nudnościom i wymiotom (metoklopramid i dompery don);
- zydowudyna (stosowana w leczeniu zakażeń wirusem HIV).

Ze względu na zawartość fenylefryny
Jeżeli pacjent stosuje jakikolwiek z niżej wymienionych leków, może zaistnieć konieczność
przerwania leczenia lub opóźnienie podania go o co najmniej 15 dni:
- inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) (leki stosowane m.in. w leczeniu depresji i choroby
Parkinsona). Należy odłożyć podawanie leku FluControl Max o co najmniej 15 dni od zakończenia
leczenia tymi lekami;
- trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne;
- wziewne leki znieczulające;
- leki przeciwnadciśnieniowe (obniżające ciśnienie tętnicze);
- leki powodujące utratę potasu (takie jak diuretyki do leczenia nadciśnienia i inne);
- leki mające wpływ na przewodzenie w sercu (stosowane w chorobach serca), takie jak glikozydy
nasercowe;
- siarczan atropiny (stosowany m.in. w chorobach serca i układu pokarmowego).

Ze względu na zawartość chlorofenaminy
Jednoczesne zastosowanie następujących leków może nasilić wystąpienie działań niepożądanych:
- leki wywołu jące depresję ośrodkowego układu nerwowego (takie jak leki stosowane do leczenia
bezsenności lub lęku);
- inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) (leki stosowane m.in. w leczeniu depresji);
- trójpierścieniowe lub czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne.

Stosowanie leku FluControl Max z jedzeniem, piciem i alkoholem
Stosowanie paracetamolu u pacjentów pijących regularnie alkohol (trzy lub więcej napojów
alkoholowych – dziennie) może doprowadzić do uszkodzenia wątroby.
W trakcie leczenia FluControl Max ni e powinno się pić alkoholu, ponieważ może on spowodować
objawy przedawkowania chlorofenaminy, takie jak nasilenie działania uspokajającego.

4
Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Przyjmowanie leków w trakcie ciąży może być szkodliwe dla zarodka.
W czasie ciąży nie wolno stosować leku FluControl Max, chyba że lekarz podejmie taką decyzję.

Karmienie piersią
Paracetamol i chlorofenamina przenikają do mleka matki, dlatego nie należy przyjmować leku w
okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli wystąpi senność
i uspokojenie, nie należy prowadzić pojazdu ani obsługiwać maszyn.

Lek zawiera czerwień koszenilową oraz brąz HT
Czerwień koszenilowa i brąz HT mogą powodować reakcje alergiczne.


3. Jak przyjmować FluControl Max

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza,lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób podawania
Lek do podawania doustnego.

Zalecana dawka to
Doroś li i młodzież w wieku powyżej 12 lat: jedna tabletka, w razie konieczności dawkę można
powtarzać, lecz nie częściej niż co 4 -6 godzin.
Nie stosować więcej niż 6 tabletek (3900 mg paracetamolu + 60 mg fenylefryny + 24 mg
chlorofenaminy) w ciągu doby.

Czas trwania leczenia
W razie ustąpienia bólu lub gorączki należy zakończyć stosowanie leku FluControl Max.

Jeżeli gorączka występuje dłużej niż przez 3 dni leczenia, ból lub inne objawy dłużej niż 5 dni, albo
objawy ulegają nasileniu lub pojawiają się nowe, n ależy zwrócić się do lekarza o poradę.

Pacjenci z chorobami nerek lub wątroby
Przed zastosowaniem leku należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Stosowanie u dzieci
Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na jego dawkę.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku FluControl Max

Jeżeli doszło do połknięcia dawki przekraczającej dawkę zalecaną, należy niezwłocznie zgłosić się do
lekarza, ponieważ często objawy pojawiają się po trzech dniach od połknięcia, także w przypadkach
ciężkieg o zatrucia.

Objawy przedawkowania

Związane z paracetamolem:
nudności, wymioty, utrata apetytu, żółte zabarwienie skóry i oczu (żółtaczka) oraz ból brzucha.
Związane z fenylefryną:

5
nadmierne pobudzenie układu nerwowego z objawami, takimi jak: niepokój, lę k, pobudzenie, bóle
głowy, drgawki, bezsenność, splątanie, drażliwość, drżenia; także anoreksja (brak apetytu), nudności,
wymioty, psychoza z omamami (częściej u dzieci), nadciśnienie, krwawienie do mózgu, obrzęk płuc,
skurcz naczyń krwionośnych z możliwym zmniejszeniem dopływu krwi do narządów niezbędnych do
życia.
Wystąpienie ciężkich objawów jest bardziej prawdopodobne u pacjentów ze zmniejszoną objętością
krwi na skutek krwawienia, odwodnienia, itp., z wolnym, nieregularnym lub szybkim biciem serca, z
przyspieszoną pracą serca, zmniejszeniem ilości oddawanego moczu, kwasicą metaboliczną
(nadmiernym nagromadzeniu się we krwi substancji o charakterze kwaśnym), parestezjami (uczuciem
kłucia i pieczenia w różnych częściach ciała).
Związane z chlorofenaminą:
niestabilność, nasilona senność, suchość w jamie ustnej, nosie lub gardle, zaczerwienienie twarzy,
duszność (trudności z oddychaniem), zaburzenia rytmu serca (nieregularne lub szybkie bicie serca),
pobudzenie nerwowe (omamy, drgawki), hipotensja (niskie ciśnienie krwi). Niektóre z tych objawów
mogą pojawić się w postaci późnej.
Leczenie przedawkowania paracetamolu jest bardziej skuteczne, jeżeli rozpocznie się je w ciągu 4
godzin po połknięciu leku.
Pacjenci leczeni barbituranami lub alkoholicy mogą być b ardziej podatni na przedawkowanie
paracetamolu.
W przedawkowaniu chlorofenaminy i fenylefryny stosuje się leczenie objawowe i podtrzymujące.

W przypadku przedawkowania lub przypadkowego zastosowania leku, należy zgłosić się
niezwłocznie do lekarza.

Pominięcie przyjęcia leku FluControl Max

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.


4. Możliw e działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Należy natychmiast powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala, jeśli
wystąpi:
- reakcje alergiczne (kaszel, trudności z połykaniem, szybkie bicie serca, swędzenie, opuchnięcie
powiek lub okolic oczu, twarzy, języka, duszność), występują niezbyt często lub rzadko ;
- obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna – nagły obrzęk twarzy, kończyn lub stawów
bez świą du i bólu). Obrzęk w obrębie głowy i szyi, może powodować trudności w przełykaniu i
oddychaniu ; występuje rzadko ;
- zespół Stevensa -Johnsona (występowanie na skórze i (lub) błonach śluzowych pęcherzy, które po
pęknięciu tworzą bolesne rany, często równocześn ie występuje gorączka, ból mięśni i stawów),
występuje z częstością nie zna ną ;
- zwężenia oskrzeli ; występuj e z częstością nieznaną ;
- niewydolność nerek (zmniejszenie ilości oddawanego moczu, obrzęki, duszność, brak łaknienia,
nudności i wymioty, biegunka, świąd skóry, drobne wybroczyny na skórze ; występuj e z częstością
nieznaną ;
- niewydolność wątroby (mdłości, wymioty, rozpieranie w nadbrzuszu, zażółcenie skóry i oczu,
tkliwość wątroby) ; występuje z częstością nieznaną ;
- kwasica metaboliczna ( pogłębiony, prz yspieszony i utrudniony oddech, nudności, wymioty, utratę
apetytu ) występuje z częstością nieznaną ;
- obrzęk płuc ( szybko narastająca duszność, czasem słyszalne bulgotanie, trzeszczenie lub świsty w
obrębie płuc, kaszel, czasem z odksztuszaniem żółtej wydzieliny podbarwionej krwią) ;występuje
rzadko .

6

U niektórych pacjentów stosujących lek FluControl Max mogą wystąpić następujące działania
niepożądane:

Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób)
senność, nudności i osłabienie mięśniowe (które mogą ustąpić po 2 -3 dniach leczenia); problemy z
ruchami w obrębie twarzy, sztywność, drżenia, zmiany odczuwania wrażeń i odgłosów, suchość w
jamie ustnej, utrata apetytu, zmiany smaku i zapachu, dolegliwości żołądkowo -jelitowe takie jak:
nudności, wymioty, biegunka, zaparcie, ból w nadbrzuszu (mogą one ulec zmniejszeniu przy
stosowaniu leku łącznie z pokarmem); zatrzymanie moczu, suchość i wysychanie błon śluzowych
nosa i gardła, nasilone pocenie się, nieostre i podwójne widzenie.

Niezbyt często (m ogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób) lub rzadko (mogą występować
rzadziej niż u 1 na 1000 osób)
pobudzenie nerwowe (objawiające się niepokojem, bezsennością, nerwowością, a także drgawkami);
ucisk w klatce piersiowej, sapanie, szybkie lub nieregul arne bicie serca (na ogół przy
przedawkowaniu), zaburzenia czynności wątroby (które mogą objawiać się m.in. bólami w nadbrzuszu
lub brzucha i ciemnym moczem), uczulenie na światło , słoneczne krzyżowa alergia na leki podobne
do chlorofenaminy; zmiany w morfologii krwi (takie jak agranulocytoza, leukopenia, niedokrwistość
aplastyczna lub trombocytopenia) z objawami, takimi jak: nietypowe krwawienie, bóle gardła lub
zmęczenie, obniżenie lub podw yższenie ciśnienia tętniczego, obrzęki (opuchlizna), ostre zapalenie
błędnika (część ucha), impotencja, krwawienia międzymiesiączkowe.

Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób)
alergiczne zapalenie skóry (wykwity skórne), żółtaczka (żółte zab arwienie skóry), hipoglikemia
(zmniejszenie stężenia cukru we krwi), zawał mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu serca
(komorowe), obrzęk płuc, krwawienie domózgowe, reakcje nadwrażliwości (swędząca wysypka
grudkowo -plamista, pokrzywka, obrzęk krtani, reakcj e anafilaktoidalne), ból brzucha, niestrawność,
nudności, biegunka.
Paracetamol może spowodować uszkodzenie wątroby w przypadku przyjmowania dużych dawek lub
przedłużonego leczenia.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnyc h danych)
lękliwość, osłabienie, nadciśnienie (podwyższone ciśnienie tętnicze), bóle głowy, zawroty głowy, ból
lub dyskomfort w klatce piersiowej, ciężka bradykardia (bardzo powolne bicie serca), skurcz naczyń
krwionośnych, zwiększenie wysiłku mięśnia se rca (co wpływa szczególnie na pacjentów w podeszłym
wieku lub pacjentów z zaburzeniami krążenia mózgowego lub wieńcowego). Możliwe jest wywołanie
lub zaostrzenie choroby serca, trudności z oddychaniem, bladość, stroszenie włosów, zmniejszenie
stężenia pota su we krwi, zimne kończyny (stopy lub ręce), hipotensja (niskie ciśnienie krwi),
podwyższony poziom aminaz wątrobowych, podwyższony poziom bilir ubiny.
Przy stosowaniu dużych dawek mogą pojawić się: kołatanie serca, stany psychotyczne z omamami, w
przypadku przedłużonego stosowania może rozwinąć się niedobór objętości osocza.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rej estracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C,
02 -222 Warszawa,
tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można również zgłaszać podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

7


5. Jak przechowywać FluControl Max

Lek należy przechowywać w miejscu niewido cznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i na pudełku. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

EXP - termin ważności
Lot - numer serii

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.


6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera FluControl Max

- Substancjami czynnymi leku są:
paracetamol, fenylefryny chlorowodorek i chlorofenaminy maleinian.
Jedna tabletka zawiera: 650 mg paracetamolu (Paracetamolum), 10 mg fenylefryny chlorowodorku
(Phenylephrini hydrochloridum), 4 mg ch lorofenaminy maleinianu ( Chlorphenamini maleas) .

- Pozostałe składniki to:
rdzeń tabletki: powidon K 30, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, Prosolv Easy tab SP:
celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu stearylofumaran,
karboksymetyloskrobia sodowa A,
otoczka tabletki: hypromeloza, hydroksypropyloce luloza, brąz HT (E155), czerwień koszenilowa
(E124), Capol 1295 (wosk biały + wosk Carnauba).

Jak wygląda FluControl Max i co zawiera opakowanie
FluControl Max to obustronnie wypukłe tabletki powlekane, w kształcie fasolki, o ceglastej barwie.
Opakowanie zawiera 6 tabletek, 10 tabletek lub 20 tabletek. Blistry pakowane są w tekturowe pudełko
wraz z ulotką.

Podmiot odpowiedzialnyi wytwórca
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95 -200 Pabianice
Tel: (42) 22 -53 -100


Data ostatniej a ktualizacji ulotki: