Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

Demezon

Leki hormonalne

Szczegółowe informacje

moc:1 mg
postać:tabletki
typ procedury:NAR
kod ATC:H02AB02
ważność pozwolenia:2023-12-18
numer pozwolenia:25034

Substancje czynne

Dexamethasonum

Opakowania

wielkosc20
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991389161
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id129486
wielkosc40
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991389178
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id129487
wielkosc100
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991389185
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id129488

1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Demezon, 1 mg, tabletki

Dexamethasonum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje
ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
J W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
J Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy je j choroby są takie same.
J Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Demezon i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Demezon
3. Jak stosować lek Demezon
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Demezon
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest lek Demezon i w jakim celu się go stosuje

Demezon jest syntetycznym glikokortykosteroidem (kortykosteroidem), który wpływa na metabolizm,
równowagę elektrolitową i funkcje tkanek.

Zastosowanie leku Demezon

Demezon jest stosowany w leczeniu chorób wymagających ogólnoustrojowego po dania
glikokortykosteroidów. W zależności od objawów i nasilenia należą do nich m.in.:

- Obrzęk mózgu wywołany guzem mózgu, interwencją neurochirurgiczną, ropniem mózgu,
bakteryjnym zapaleniem opon mózgowych.

- Ciężki ostry napad astmy.

- Początkowy etap leczenia rozległych, ciężkich chorób skóry o ostrym przebiegu , takich jak
erytrodermia, pęcherzyca zwykła, ostra egzema.

- Leczenie ogólnoustrojowych chorób reumatycznych (chorób reumatycznych , które mogą
oddziaływać na cały organizm), takich jak układowy toczeń rumieniowaty.

- Ciężki postępujący przebieg aktywnego reumatoidalnego zapalenia stawów np. szybko postępujące
destrukcyjne formy choroby i (lub ) objawy pozastawowe.

- Ciężkie choroby zakaź ne z objawami podobnymi do zatrucia (np. gruźlica, dur brzuszny ); wyłącznie
w połączeniu z terapią przeciw zakażeniową .

- Leczenie wspomagające nowotworów złośliwych.

2
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Demezon

Kiedy nie stosować leku Demezon

Jeśli pacjent ma uczulenie na deksametazon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
(wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Leczenie glikokortykosteroidami może prowadzić do niedoczynności kory nadnerczy (praca kory
nadnerczy jest słaba, przez co organizm nie produkuje wystarczającej ilości glikokortykosteroidów), która
w zależności od dawki i długości leczenia może trwać do ki lku miesięcy po zakończeniu terapii,
a w niektórych przypadkach nawet do ponad roku.
W przypadku , gdy podczas leczenia glikokortykosteroidem dojdzie do szczególnego obciążenia organizmu,
np. chorób z gorączką, urazów lub operacji, porodu itp. , należy por ozumieć się z lekarzem prowadzącym
albo poinformować lekarza oddziału ratunkowego o stosowanym leczeniu. Niekiedy konieczne jest
przejściowe zwiększenie dawki dobowej leku Demezon.
Podawanie glikokortykoidów może być również konieczne w sytuacjach stresowy ch, gdy po zakończeniu
leczenia utrzymuje się niewydolność kory nadnerczy (osłabienie czynności nadnerczy). Podczas
długotrwałego leczenia, lekarz powinien przekazać pacjentowi kartę leczenia kortykosteroidem, którą
należy mieć zawsze przy sobie.

Należy z wrócić się do lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią objawy zespołu rozpadu guza, takie jak: skurcze
mięśni, osłabienie mięśni, splątanie, zaburzenia widzenia lub utrata wzroku oraz płytki oddech ,
w przypadku gdy pacjent ma nowotwór układu krwiotwórczego.

Aby uniknąć ostrej niewydolności kory nadnerczy (osłabione działanie kory nadnerczy) po zakończeniu
leczenia, lekarz ustali plan zakończenia leczenia zakładający stopniowe zmniejszanie dawki. Należy ściśle
przestrzegać zaleceń lekarza.

Demezon hamuje sys tem odpornościowy organizmu, przez co wzrasta ryzyko zakażeń bakteryjnych,
wi rusowych, pasożytniczych, oportunistycznych (zakażeń u pacjentów o obniżonej odporności)
i grzybiczych. Objawy zakażeń mogą być maskowane i przez to trudne do wykrycia. Może dojś ć do
wznowienia nieaktywnych zakażeń.

Lek Demezon można stosować w przebiegu poniższych schorzeń jedynie wówczas, gdy lekarz uzna to za
niezbędne . W niektórych przypadkach muszą być równocześnie zastosowane leki o swoistym działaniu
przeciw drobnoustrojom chorobotwórczym:

- ostre zakażenia wirusowe (zapalenie wątroby typu B, ospa wietrzna, półpasiec, zakażenia wirusem
opryszczki, zapalenie rogówki wywołane przez wirusy Herpes) ;
- przewlekłe czynne zapalenie wątroby z dodatnim wynikiem testu na obecność HB sAg (zakaźne
zapalenie wątroby) ;
- około 8 tygodni przed i do 2 tygodni po szczepieniach ochronnych z zastosowaniem żywych
szczepionek ;
- ostre i przewlekłe zakażenia bakteryjne ;
- zakażenia grzybicze z zajęciem narządów wewnętrznych ;
- niektóre choroby pasożytnicze (zakażenie amebą lub robakami). W przypadku zakażenia lub
podejrzenia zakażenia owsikami ( Strongyloides ), Demezon może doprowadzić do aktywacji
i nasilonego rozmnażania się tych pasożytów ;
- choroba Heinego -Medina ;
- opuchnięte węzły chłonne po szczepieniu przeciw gruźlicy ;
- jeśli pacjent chorował w przeszłości na gruźlicę , lek można stosować jedynie równocześnie ze środkami
przeciw gruźlicy.

Podczas leczenia lekiem Demezon należy monitorować przebieg następujących chorób:

3

- choroba wrzodow a żołądka i dwunastnicy,
- ubytek masy kostnej (osteoporoza),
- ciężka niewydolność serca,
- nadciśnienie tętnicze, trudne do wyrównania,
- cukrzyca, trudna do wyrównania,
- choroby psychiczne (także w wywiadzie), w tym ryzyko samobójstwa. W przypadku cho rób
neurologicznych lub psychicznych zalecany jest nadzór nad pacjentem .
- podwyższenie ciśnienia śródgałkowego (jaskra z zamkniętym lub otwartym kątem przesączania) ,
zalecany jest nadzór okulisty i odpowiednie leczenie,
- uszkodzenia i owrzodzenia rogówki , zalecany jest nadzór okulisty i odpowiednie leczenie.

Ze względu na ryzyko perforacji jelit , lek Demezon wolno stosować jedynie z nagłych wskazań i pod
odpowiednią kontrolą w przebiegu następujących schorzeń:

- ciężkie zapalenie jelita grubego (wrzodziejące zapalenie jelita grubego) z ryzykiem perforacji,
z wrzodziejącym lub ropiejącym (wypełnionym ropą) zapaleniem, przebiegające również bez zapalenia
otrzewnej,
- zapalenie u chyłków (zapalenie uwypuklenia ( zwan ego uchyłkiem) ściany jelita grubego) ,
- po określonych operacjach jelit (anastomozy jelit) bezpośrednio po operacji.

Oznaki podrażnienia otrzewnej po perforacji żołądkowo -jelitowej mogą nie wystąpić u pacjentów
otrzymujących duże dawki glikokortykosteroidó w.

Podczas podawania leku Demezon osobom chorym na cukrzycę należy regularnie monitorować
metabolizm i wziąć pod uwagę większe zapotrzebowanie na leki stosowane w leczeniu cukrzycy (insulinę,
doustne leki przeciwcukrzycowe).

Ze względu na ryzyko zaostrze nia objawów choroby , pacjenci z ciężką niewydolnością serca powinni
pozostawać pod uważną obserwacją.

Podczas stosowania dużych dawek leku, tętno może być niższe niż zazwyczaj.

Może dojść do poważnych reakcji anafilaktycznych (nadwrażliwość systemu immu nologicznego).

Ryzyko wystąpienia chorób ścięgna, zapalenia ścięgna i zerwania ścięgna zwiększa się u pacjentów
leczonych jednocześnie glikokortykosteroidami i fluorochinolonami (rodzaj antybiotyku).

Podczas leczenia określonego rodzaju porażenia mięśni (miastenii) może na początku dojść do nasilenia się
objawów.

Dług otrwałe stosowanie nawet małych ilości deksametazonu prowadzi do zwiększonego ryzyka zakażenia,
również przez mikroorganizmy, które w innych okolicznościach rzadko wywołują zakażenia (tak zw ane
zakażenia oportunistyczne). Leczenie deksametazonem może maskować objawy istniejące go lub
rozwijające go się zakażenia , utrudniając przez to diagnozę.

Zasadniczo możliwe jest szczepienie z użyciem szczepionek zawierających zabite drobnoustroje
chorobot wórcze. Należy jednak pamiętać o tym, że p o podawaniu dużych dawek leku Demezon może dojść
do zmniejszenia skuteczności szczepienia.

Podczas długotrwałego podawania leku Demezon konieczne są regularne kontrole lekarskie (w tym
okulistyczne).

Szczególnie podczas długotrwałego leczenia względnie dużymi dawkami leku Demezon należy zwrócić
uwagę na przyjmowanie wystarczającej ilości potasu (np. warzywa, banany) i ograniczenie spożycia sodu.
Lekarz powinien kontrolować stężenie potasu we krwi.

4

W zależności od czasu trwania leczenia i dawki należy liczyć się z negatywnym wpływem leku na
metabolizm wapnia. Dlatego zaleca się zapobieganie osteoporozie. Dotyczy to przede wszystkim osób
z istniejącymi równocześnie czynnikami ryzyka, takimi jak obciążenie rodzinne, podeszły wiek,
niewystarczające spożycie białka i wapnia, palenie dużej liczby papierosów, nadmierne spożycie alkoholu,
okres pomenopauzalny lub brak aktywności fizycznej. Zapobieganie polega na wystarczającym spożyciu
wapnia i witaminy D oraz aktywności fizycznej. W przypadku już istniejącej osteoporozy należy
dodatkowo wziąć pod uwagę stosowanie leków.

Po zakończeniu lub ewentualnym przerwaniu długotrwałego stosowania leku Demezon należy pamiętać
o następujących rodzajach ryzyka: nasilenie choroby zasa dniczej, ostra niewydolność kory nadnerczy,
objawy i dolegliwości wywołane przez przerwanie działania kortyzonu.

U pacjentów leczonych lekiem Demezon choroby wirusowe (np. odra, ospa wietrzna) mogą mieć
szczególnie ciężki przebieg, zwłaszcza u dzieci z up ośledzeniem odporności oraz osób, które dotychczas
nie chorowały na odrę lub ospę wietrzną. W przypadku kontaktu tych osób podczas stosowania leku
Demezon z osobami chorymi na odrę lub ospę wietrzną, należy natychmiast zgłosić się do lekarza, który
w razi e konieczności zastosuje środki zapobiegawcze.

Jeśli u pacjenta wystąpi nie ostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się
z lekarzem.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Demezon

Ten lek zawiera laktozę jednowodną. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych
cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Dzieci i młodzież

Deksametazon nie powinien być stosowany rutynowo u wcześniaków z niewydolnością układu
oddechowego.
U dzieci lek Demezon można stosować jedynie z bezwzględnych wskazań, ze względu na ryzyko
zahamowania wzrostu. Należy regularnie kontrolować wzrost dziecka. Należy ograniczyć czas trwania
leczenia lekiem Dem ezon lub stosować go naprzemiennie (np. co drugi dzień, ale w podwojonej dawce).

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku należy zachować ostrożność z powodu ryzyka wystąpienia osteoporozy.

Działanie leku stosowanego niewłaściwie jako ś rodek dopingujący

Przyjmowanie leku Demezon może spowodować wystąpienie dodatnich wyników testów na obecność
substancji dopingowych.

Demezon a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio,
również tych, które wydawane są bez recepty.

Leki , które wpływają na działanie leku Demezon.

- Niektóre leki mogą nasilić działanie leku Demezon i lekarz może chcieć uważnie monitorować stan
pacjenta przyjmującego takie leki (w tym niektóre leki na HIV: rytonawir, kobicystat).

5
- Leki, które przyspieszają jego rozkład w wątrobie, takie jak tabletki nasenne (barbiturany), leki przeciw
drgawkom (fenytoina, karbamazepina , prymidon) i niektóre leki przeciw gruźlicy (ryfampicyna) mogą
osłabiać działanie kortykosteroidów.

- Leki spowalniające przemianę kortykosteroidów w wątrobie, takie jak pewne leki przeciwgrzybicze
(zawierające ketokonazol, itrakonazol), mogą nasilać dział anie kortykosteroidów.

- Określone żeńskie hormony płciowe, np. doustne leki antykoncepcyjne: działanie leku Demezon może
być zwiększone.

- Leki przeciw nadmiernemu wytwarzaniu kwasu solnego w żołądku (leki zobojętniające): możliwe jest
zmniejszone wchłania nie deksametazonu p o jednoczesnym stosowaniu magnezu wodorotlenku lub
aluminium wodorotlenku. Leki te powinny być przyjmowane osobno (z dwugodzinną przerwą).

- Efedryna (jest składnikiem np. leków stosowanych p odczas niski ego ciśnieni a krwi, w przewlekłym
zapaleniu oskrzeli, napadach astmy, leków udrażniających nos (na zatkany nos) i produktów
pobudzających apetyt) . Skuteczność leku Demezon może być zmniejszona ze względu na przyspieszoną
przemianę glikokortykosteroidów.

Wpływ leku De mezon na działanie inn ych leków

- Równoczesne podawanie z niektórymi lekami obniżającymi ciśnienie krwi (inhibitorami ACE) niesie ze
sobą zwiększone ryzyko chorób krwi.

- Ze względu na wywoływanie przez lek Demezon ewentualnego niedoboru potasu może dojść do
zmniejszenia działani a leków stosowanych w leczeniu niewydolności serca (glikozydy nasercowe).

- Lek Demezon zwiększa wydalanie potasu następujące przy stosowaniu leków moczopędnych ( leków
zwiększających wydalanie moczu) i leków przeczyszczających.

- Demezon może osłabić działanie hipoglikemiczne (obniżające stężenie cukru we krwi) doustnych leków
przeciwcukrzycowych i insulin.

- Demezon może osłabiać lub wzmacniać działanie leków zapobiegających tworzeniu zakrzepów
(doustnych leków przeciwzakrzepowych, pochod nych kumaryny). Lekarz zadecyduje czy zmiana dawki
leku przeciwzakrzepowego jest konieczna.

- Jeżeli lek Demezon jest stosowany jednocześnie z lekami przeciwzapalnymi i przeciwreumatyczn ymi
(salicylany, indometacyna i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne ) może wystąpić zwiększenie ryzyka
owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego.

- Demezon może wydłużać działanie zwiotczające mięśnie niektórych leków (niedepolaryzujących leków
zwiotczających).

- Demezon może nasilić działanie leków zwiększających c iśnienie śródoczne (atropina i inne leki
antycholinergiczne).

- Demezon może obniżyć skuteczność leków stosowanych w leczeniu za każeń robakami (prazykwantelu).

- Podczas jednoczesnego stosowania z lekami stosowanymi w leczeniu malari i lub chorób reumatyczny ch
(chlorokina, hydroksychlorokina i meflokina) Demezon może zwiększyć ryzyko chorób mięśni lub serca
(miopatii i kardiomiopatii).

- Demezon, zwłaszcza w dużych dawkach i po dług otrwałym stosowaniu może osłabić działanie hormon u
wzrostu (somatotropiny).

6
- De mezon może zmniejszyć wzrost poziomu TSH po podaniu protireliny (TRH, hormonu
produkowanego przez podwzgórze mózgu).

- Stosowanie leku Demezon jednocześnie z lekami hamującymi układ odpornościowy
(immunosupresantami) może zwiększyć podatność na zakażenia i nasilić przebieg zakażenia , które już
istniej e, ale się nie ujawnił o.

- Cyklosporyna (lek hamujący odpowiedź immunologiczną organizmu): Demezon może zwiększyć
stężenie cyklosporyny we krwi i przez to zwiększyć ryzyko napadów.

- Fluorochinolony, grupa antybiotyków, mogą zwiększyć ryzyko zerwania ścięgna.

Wpływ na badania diagnostyczne

Glikokortykosteroidy mogą hamować reakcję skóry na testy alergiczne.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Deksametazon przenika przez łożysko. Deksametazon może być przepisywany podczas ciąży, a zwłaszcza
w pierwszym trymestrze, jedynie jeżeli korzyści z leczenia przewyższają zagrożenia. W przypadku ciąży
albo zajścia w ciążę należy porozumieć się z lekarzem. W razie długotrwałego stosowania leku Demezon
podczas ciąży , nie można wykluczyć wystąpienia zaburzeń wzrostu nienarodzonego dzieck a. W przypadku
stosowania leku Demezon w końcowym okresie ciąży, u noworodka może wystąpić niewydolność kory
nadnerczy (osłabienie funkcji kory nadnerczy), która może wymagać stopniowego leczenia substytucyjnego
u noworodków.

Karmienie piersią

Deksametaz on przenika do mleka kobiet karmiących piersią . Dotychczas nie zgłaszano szkodliwego
działania na niemowlę . Jednakże należy dokładnie rozważyć konieczność podawania leku Demezon. Jeżeli
z powodu choroby konieczne jest jego podawanie w dużych dawkach, należy przerwać karmienie piersią
i skontaktować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych
i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruc hu.


3. Jak stosować lek Demezon

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Lekarz ustali dawkę leku indywidualnie dla
danego pacjenta. Należy przestrzegać zaleceń, gdyż w przeciwnym razie działanie leku Demezon nie
będzie prawidłowe. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub
farmaceutą.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, wskazane jest stosowanie następujących dawek:

- Obrzęk mózgu: 16 – 24 mg (do 48 mg) (16 – 24 tabletek (do 48 tabletek )) na dobę doustnie podzielone
na 3 – 4 (do 6) dawki pojedyncze przez 4 – 8 dni . W tym wskazaniu pacjent może zastosować mniejszą
ilość tabletek deksametazonu, ale o większej mocy .

7

- Obrzęk mózgu wywołany bakteryjnym zapaleniem opon mózgowych: 0,15 mg/kg masy ciała co
6 godzin, przez 4 dni. Dzieci: 0,4 mg/k g masy ciała co 12 godzin, przez 2 dni, zaczynając przed
podaniem pierwszej dawki antybiotyku.

- Ciężki ostry atak astmy: dorośli: należy podać jak najszybciej 8 – 20 mg (8 – 20 tabletek), następnie
w razie potrzeby 8 mg (8 tabletek) co 4 godziny. Dzieci: 0,15 – 0,3 mg/kg masy ciała .

- Ostre choroby skóry: w zależności od rodzaju i stopnia rozległości choroby, dobowe dawki w zakresie
8 – 40 mg (8 – 40 tabletek), a w niektórych przypadkach nawet do 100 mg, po czym powinno nastąpić
ograniczanie dawki zgodnie z potrzebami klinicznymi.

- Układowy toczeń rumieniowaty: 6 – 16 mg (6 – 16 tabletek).

- Aktywne reumatoidalne zapalenie stawów o poważnym, postępu jącym przebiegu, np. formy szybko
prowadzące do uszkodzenia stawów: szybko postępująca destrukcyjna postać choroby: 12 – 16 mg
(12 – 16 tabletek) na dobę, z objawami pozastawowymi: 6 – 12 mg (6 – 12 tabletek) na dobę.

- Ciężkie choroby zakaźne z objawami przypominającymi zatrucie: 4 – 20 mg/dobę (4 – 20 tabletek)
przez kilka dni, wyłącznie w połączeniu z terapią przeciw zakażeniową .

- Leczenie paliatywne nowotworów złośliwych: początkowo 8 – 16 mg/dobę (8 – 16 tabletek);
4 – 12 mg/dobę (4 – 12 tabletek) w p rzypadku długotrwałej terapii.

Sposób podawania

Podanie doustne

Tabletkę należy połknąć w całości (nie żuć) , popijając odpowiednią ilością płynu, w trakcie lub po posiłku.
Jeżeli to możliwe, cała dobowa dawka powinna być podana rano jako dawka pojedyncza. Jednakże
w przypadku chorób wymagających leczenia dużymi dawkami , podzielenie dobowej dawki na kilka dawek
może dać lepszy efekt leczenia.

Czas trwania leczenia

Czas leczenia zależy od choroby i jej postępu. Lekarz ustali plan leczenia, który powinien być dokładnie
przestrzegany. Gdy tylko osiągnięty zostanie zadowalający wynik leczenia, dawka zostanie zmniejszona
do dawki podtrzymującej lub leczenie zostanie prz erwane. Zasadniczo dawka powinna być zmniejszana
stopniowo.

W przypadku niedoczynności tarczycy lub marskości wątroby, stosunkowo małe dawki mogą okazać się
wystarczające lub może być wymagane zmniejszenie dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Demezon

Na ogół lek Demezon jest tolerowany bez powikłań nawet po krótkotrwałym stosowaniu w dużych
dawkach. Nie ma konieczności stosowania szczególnych środków. W przypadku stwierdzenia nasilonych
albo nietypowych działań niepożądanych należy zgłosi ć się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Demezon

Pominiętą dawkę leku można przyjąć w ciągu dnia. W następnym dniu dawkę przyjmuje się jak zwykle.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W razie pominięcia wielu dawek leku może niekiedy dojść do nasilenia się choroby. W takim przypadku
należy zgłosić się do lekarza, który sprawdzi i ewentualnie skoryguje leczenie.

8
Przerwanie stosowania leku Demezon

Należy dokładnie przestrzegać zaleceń lekarza. Nie wolno samodzi elnie przerywać przyjmowania leku
Demezon. Szczególnie dłu go trwa łe stosowanie leku Demezon może prowadzić do zahamowania
wytwarzania własnych glikokortykosteroidów przez organizm (niewydolność kory nadnerczy). Nasilony
stres dla organizmu mógłby być wówcza s zagrożeniem dla życia (przełom nadnerczowy).

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe działania niepożądane

W terapii substytucyjnej ryzyko działań niepożądanych jest małe, przy przestrzeganiu zalecanego
dawkowania. Jednak p odczas długotrwał ego stosowani a, zwłaszcza dużych dawek, lek może powodować
działania niepożądane o różnym nasileniu. Częstość ich występowania nie może być określona na
podstawie dostępnych danych.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze :
Maskowanie objawów zakażenia, pojawienie się, nawrót i pogorszenie zakażeń wi rusowych, grzybiczych
i bakteryjnych, jak również pasożytniczych i oportunistycznych, aktywacja zakażenia owsikami.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:
Zmiany morfologii krwi (zwiększona liczba krwinek białych we krwi lub wszystkich krwinek, zmniejszenie
liczby pewnego rodzaju białych krwinek).

Zaburzenia układu immunologicznego:
Reakcje nadwrażliwości (np. wysypka wywołana lekami), ciężkie reakcje anafilaktyczne, takie jak
zaburzenia rytmu serca, skurc z oskrzeli (stan mięśni gładkich oskrzel i), zbyt wysokie lub zbyt niskie
ciśnienie krwi, zapaść krążeniowa, zawał serca, osłabienie układu odpornościowego.

Zaburzenia endokrynologiczne:
Powstanie tak zwanego zespołu Cushinga (typowymi objawami są twarz księżycowata, otyłość tułowia
i zaczerwi enienie twarzy), niedoczynność lub zanik kory nadnerczy.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:
Wzrost masy ciała, wzrost poziomu cukru we krwi, cukrzyca, wzrost poziomu tłuszczów (cholesterol,
trójglicerydy), wzrost poziomu sodu z opuchlizną tkanek, niedobór potasu spowodowany zwiększonym
wydalanie m potasu (może to prowadzić do zaburzeń rytmu serca), zwiększony apetyt.

Zaburzenia psychiczne:
Depresja, drażliwość, euforia, zwiększenie napędu, psychoza, mania, omamy , zmiany nastroju, niepokój,
zaburze nia snu, ryzyko samobójstwa.

Zaburzenia układu nerwowego :
Zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe, pojawienie się objawów dotychczas nieobserwowanej padaczki
i zwiększenie skłonności do wystąpienia drgawek w przebiegu istniejącej padaczki.

Zaburzenia oka:
Zwiększenie ciśnienia śródgałkowego (jaskra), zaćma, nasilenie owrzodzeń rogówki, nasilenie zapalenia
wywołanego przez wirusy, bakterie lub grzyby, nasilenie bakteryjnego zapalenia rogówki, opadanie

9
powiek, rozszerzenie źren icy, obrzęk spojówki, perfo racja twardówki (białej część ściany gałki ocznej),
zab urzenia widzenia, utrata wzroku, nieostre widzenie.

Zaburzenia naczyniowe:
Zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, zwiększenie ryzyka miażdżycy i zakrzepicy, zapalenie naczyń
(także jako zespół odsta wienny po długotrwałej kuracji), zwiększona kruchość naczyń włosowatych.

Zaburzenia żołądka i jelit:
Wrzody żołądkowo -jelitowe, krwawienie z żołądk a i jelit, zapalenie trzustki, niestrawność .

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
Rozstępy skórne, zmniejszenie grubości skóry („skóra pergaminowa”), rozszerzenie naczyń skóry,
skłonność do krwiaków, punktowe lub rozległe krwawienia skóry, nasilone owłosienie, trądzik, zmiany
zapalne skóry twarzy, szczególnie wokół ust, nosa i oczu, zmi any pigmentacji skóry.

Zaburzenia mięśniowo -szkieletowe i tkanki łącznej :
Choroby mięśni, osłabienie mięśni, zanik mięśni, utrata masy kostnej (osteoporoza) zależna od d awki
i możliwa nawet p o krótkotrwałej terapii, inne formy degeneracji kości (jałowa martwica kości), choroby
ścięgien, zapalenie ścięgna, zerwanie ścięgna, odkładanie się tłuszczu w kręgosłupie (lipomatoza
nadtwardówkowa), zahamowanie wzrostu u dzieci.

Uwaga:
Powikłania, takie jak zespół odstawienia, mogą wystąpić , jeżeli po długotrwałym leczeniu dawka leku jest
zmniejszana zbyt szybko. Może się to objawiać bólem mięśni i stawów.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:
Zaburzenia wydzielania hormonów płciowych (objawiające się nieregularnymi miesiączkami lub ich
brakiem (amenorrhoea), owłosieniem typu męskiego występującym u kobiet (hirsutyzm), impotencją).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:
Wolniejsze gojenie się ran.

Zalecenia

Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane wymienione w ulotce albo inne działania niepożądane
podczas stosowania leku Demezon , należy powiadomić lekarza lub farmaceutę. Nie wolno samodzielnie
przerywać kuracji.

W przypadku wy stąpienia dolegliwości ze strony żołądka i jelit, bólu pleców, okolicy ramienia lub biodra,
zaburzeń psychicznych, wyraźnych zmian stężenia cukru we krwi albo innych zaburzeń u chorych na
cukrzycę, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamen tu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02 -222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można również zgłaszać podmiotowi odpowiedzialnemu.

10
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Demezon

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności
oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony
przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, który ch się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.


6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera Demezon

Substancją czynną leku jest deksametazon.

Jedna tabletka zawiera 1 mg deksametazonu.

Pozostałe składniki leku to:
laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Demezon i co zawiera opakowanie

Demezon, 1 mg, tabletki to białe do prawie białych , okrągłe, obustronnie płaskie tabletki ze ściętymi
krawędziami, o średnicy ok. 7 mm, z linią podziału i wytłoczonym napisem D1 po jednej stronie.
Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Demezon , 1 mg, tabletki jest dostępny w opakowaniach po 20, 40 i 100 tabletek.
Blistry PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku .

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny:
SUN -FARM Sp. z o.o.
ul. Dolna 21
05 -092 Łomianki

Wytwórca:
Formula Pharmazeutische und chemische Entwicklungs GmbH
Goerzallee 305 b
14167 Berlin
Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: