Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

Calcium Polfarmex

Przewód pokarmowy i metabolizm

Szczegółowe informacje

moc:115 mg Ca 2+/5 ml
postać:syrop
typ procedury:NAR
kod ATC:A12AA20
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:03174

Substancje czynne

Calcii glubionas
Calcii lactobionas

Opakowania

wielkosc1
jednostkaWielkoscibutelka 150 ml
kodEAN5909990317417
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id43919

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

CALCIUM POLFARMEX, 115 mg jonów wapnia/5 ml, syrop

Calcii glubionas + Calcii lactobionas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje wa żne dla pacjenta .
Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza
lub farmaceuty.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli po trzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
- Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła popra wa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować
się z lekarzem.


Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Calcium Polfarmex i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium Polfarmex
3. Jak stosować lek Calcium Polfar mex
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Calcium Polfarmex
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest lek Calcium Polfarmex i w jakim celu się go stosuje

Lek Calcium Polfarmex , zawierający wapń w postaci łatwo przyswaja lnych soli organicznych:
glubionianu i laktobionianu, uzupełnia niedobory wapnia w organizmie.
Wapń jest pod stawowym składnikiem mineralnym wpływającym na utrzymanie równowagi
elektrolitowej organizmu oraz prawidłowe funkcjonowanie wielu mechanizmów regul acyjnych.
Lek Calcium Polfarmex wskazany jest do stosowania w profilaktyce i leczeniu następstw niedoborów
wapnia w organizmie.


2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium Polfarmex

Kiedy nie stosować leku Calcium Polfarmex:
- jeśli pacjent m a uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku (wymienione w punkcie 6);
- jeśli pacjent ma hiperkalcemi ę;
- jeśli pacjent ma hiperkalciurię;
- jeśli pacjent ma niewydolność nerek znacznego stopnia.

Ostrzeżenia i środk i ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Calcium Polfarmex należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.
Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Calcium Polfarmex u pacjentów:
- z cukrzycą;
- z glukozo -galaktozowym zespołem złego wchł an iania;
- z nietolerancją fruktozy;
- z niedoborem sacharazy -izomaltazy;

- z nadczynnością tarczycy;
- z chorobami serca;
- z sarkoidozą;
- z zaburzoną czynnością nerek;
- z kamicą nerkową.
Należy poradzić się lekarz a, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyc zą sytuacji występujących w
przeszłości.

Inne leki i Calcium Polfarmex
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub
ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Nasilenie działania sulfonamidów , glikozydów naparstnicy, zaburzenie wchłaniania tetracyklin i
związków fluoru. Tiazydowe leki moczopędne zmniejszają wydalanie wapnia. Witamina D zwiększa
wchłanianie wapnia.

Ciąża i k armienie piersią
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy
planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Lek Calcium Polfarmex można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią wyłącznie po konsultacji
z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsług iw anie maszyn
Lek nie ma wpływ u na sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania
maszyn .

Lek Calcium Polfarmex zawiera sacharozę
Lek zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcze śni ej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów,
pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.


3. Jak stosować lek Calcium Polfarmex

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza
lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Doustnie
Dzieci w wieku od 2 do 11 lat – 2,5 ml do 5 ml dwa razy na dobę
Dzieci w wieku od 12 do 17 lat – 5 ml do 1 0 ml dwa do trzech razy na dobę
Dorośli – 15 ml dwa do trz ech razy na dobę

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Calcium Polfarmex
Przedawkowanie może powodować zaburzen ia układu pokarmowego: nudności; wymioty ; bóle
brzucha; wzdęcia.
W przypadku przedawkowania należy podawać siarczan magnezu.

Pominięcie przyjęcia leku Calcium Polfarmex
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane , chociaż nie u każdego one wystąpią .
Duże dawki mogą powodować zaburzenia żołądkowo -jelitowe (zaparcia) . Długotrwałe stosowanie
może być przyczyną hiperkalcemii lub hiperkalciurii.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy zwróci ć się do lekarza lub farmaceuty.


5. Jak przechowywać lek Calcium Polfarmex

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25 C.
Po pierwszym otwarciu opakowania syrop należy zużyć w ciągu 6 miesięcy.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po:
„EXP” . Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.


6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Calcium Polfarmex
- Substancj ami czynn ymi leku s ą wapnia glubionian i wapnia laktobionian . 100 m l syropu
zawiera 29,4 g wapnia glubionianu i 6,4 g wapnia laktobionianu.
Pozostałe składniki to: sacharoza, kwas cytrynowy jednowodny, substancja poprawiająca
smak i zapach pomarańczowa płynna , sodu benzoesan, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Calcium Pol farmex i co zawiera opakowanie
Opakowanie zawiera 150 ml syropu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Polfarmex S.A.
ul. Józefów 9
99 -300 Kutno
Tel. (24) 357 44 44

Data ostatniej aktualizacji ulotki: