Actaven

Dermatologia

Szczegółowe informacje

moc:20 mg
typ procedury:DCP
kod ATC:D10BA01
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:21633

Substancje czynne

Isotretinoinum

Opakowania

wielkosc30
jednostkaWielkoscikaps.
kodEAN5909991097677
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id87821
wielkosc60
jednostkaWielkoscikaps.
kodEAN5909991097684
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id87822
wielkosc90
jednostkaWielkoscikaps.
kodEAN5909991139223
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id91702
wielkosc100
jednostkaWielkoscikaps.
kodEAN5909991097691
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id87823

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika
Actaven, 10 mg, kapsułki, miękkie
Actaven, 20 mg, kapsułki, miękkie
Isotretinoinum
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może
zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki
1. Co to jest Actaven i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Actaven
3. Jak stosować Actaven
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Actaven
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest Actaven i w jakim celu się go stosuje
Lek Actaven zawiera substancję czynną, izotretynoinę, która należy do grupy leków zwanych
retinoidami, podobnych w budowie do witaminy A. Lek zmniejsza aktywność gruczołów łojowych,
które wytwarzają tłuszcz w skórze.
Actaven jest lekiem przepisywanym na receptę i wskazany jest w leczeniu ciężkich postaci trądziku,
takich jak trądzik guzkowy lub skupiony, lub trądzik z ryzykiem powstawania trwałych blizn, które
nie uległy poprawie po leczeniu innymi ogólnie działającymi lekami przeciwbakteryjnymi i lekami
stosowanymi miejscowo.
Zaleca się, aby leczenie było prowadzone lub nadzorowane przez lekarza specjalistę
(np. dermatologa), doświadczonego w leczeniu ciężkich postaci trądziku z zastosowaniem ogólnie
działających retynoidów, który ma pełną wiedzę na temat ryzyka leczenia izotretynoiną oraz wymagań
dotyczących nadzorowania pacjenta.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Actaven
Kiedy nie stosować leku Actaven
- jeśli pacjentka jest w ciąży lub w przypadku podejrzenia, że pacjentka jest w ciąży
- jeśli pacjentka karmi piersią
- jeśli pacjent ma uczulenie na izotretynoinę, soję, orzeszki ziemne lub którykolwiek
z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)
- jeśli u pacjenta czynność wątroby jest pogorszona
- u pacjentów ze zwiększonym stężeniem lipidów we krwi (np. duże stężenie cholesterolu
lub triglicerydów)
- jeśli u pacjenta występuje bardzo duże stężenie witaminy A (hiperwitaminoza A)
1

- w przypadku jednoczesnego przyjmowania antybiotyków zawierających tetracykliny (patrz
„ Lek Actaven a inne leki ”).
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Actaven należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Ważna rada dla kobiet w ciąży
Lek Actaven może spowodować uszkodzenie nienarodzonego dziecka. Zwiększa także ryzyko
poronienia.
Nie wolno przyjmować leku Actaven, jeśli pacjentka jest w ciąży.
Nie wolno przyjmować leku Actaven, jeśli pacjentka karmi piersią. Lek prawdopodobnie przenika
do mleka matki i może działać szkodliwie na dziecko.
Nie wolno przyjmować leku Actaven, jeśli pacjentka mogłaby zajść w ciążę podczas leczenia
lub w ciągu miesiąca po zakończeniu leczenia.
Ze względu na ryzyko wystąpienia ciężkich wad wrodzonych (uszkodzenie płodu) kobiety
w okresie rozrodczym mogą przyjmować Actaven tylko pod następującymi rygorystycznymi
warunkami:
- Pacjentka może przyjmować Actaven tylko w przypadku ciężkiej postaci trądziku, który nie
uległ poprawie po leczeniu innymi lekami przeciwtrądzikowymi, w tym doustnymi
antybiotykami i lekami do stosowania miejscowego.
- Lekarz prowadzący musi wyjaśnić pacjentce, jakie jest ryzyko wystąpienia wad płodu:
pacjentka musi zrozumieć, dlaczego nie wolno jej w trakcie leczenia zajść w ciążę i co powinna
zrobić, aby skutecznie zapobiegać ciąży.
- Pacjentka musi omówić z lekarzem prowadzącym metody antykoncepcji (kontroli urodzeń)
i uzyskać od lekarza informacje na temat zapobiegania ciąży. Lekarz może skierować pacjentkę
do specjalisty po poradę na temat antykoncepcji.
- Pacjentka musi wyrazić zgodę na stosowanie co najmniej jednej, a najlepiej dwóch skutecznych
metod antykoncepcji przez jeden miesiąc przed rozpoczęciem przyjmowania leku Actaven,
w trakcie leczenia oraz w ciągu miesiąca po odstawieniu leku. Przed rozpoczęciem leczenia,
lekarz powinien poprosić pacjentkę o wykonanie testu ciążowego i musi on być negatywny.
- Pacjentka musi stosować antykoncepcję (chyba że lekarz zdecyduje, że nie jest to konieczne),
nawet jeśli nie występują u niej miesiączki lub jeśli obecnie nie prowadzi aktywnego życia
seksualnego.
- Pacjentka musi akceptować konieczność comiesięcznych wizyt u lekarza i wykonywania
dodatkowych testów ciążowych, jeśli tak zdecyduje lekarz. Może zaistnieć konieczność
wykonania testu ciążowego po 5 tygodniach po odstawieniu leku Actaven. Pacjentce nie wolno
zajść w ciążę podczas leczenia oraz przez jeden miesiąc po zakończeniu przyjmowania leku.
- Lekarz prowadzący może poprosić pacjentkę (lub opiekuna) o podpisanie formularza, który
potwierdza poinformowanie o ryzyku i akceptację koniecznych środków ostrożności.
Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas leczenia lekiem Actaven lub w ciągu miesiąca po zakończeniu
leczenia, musi przerwać leczenie (jeśli leczenie nadal trwa) i natychmiast poinformować lekarza
prowadzącego. Lekarz może zalecić specjalistyczną konsultację.
Lekarz prowadzący posiada pisemną informację dotyczącą ciąży i metod antykoncepcji dla pacjentek
stosujących lek Actaven i przedstawi ją pacjentce. Jeśli pacjentka nie otrzymała tych informacji powinna
zwrócić się do lekarza prowadzącego.
Ograniczenia dotyczące przepisywania i wydawania leku
Lekarz może ograniczyć przepisanie leku kobietom w wieku rozrodczym w ilości nie większej niż na 30 dni
stosowania, a do kontynuowania leczenia będzie wymagane ponowne wypisanie recepty. Może być także
konieczne, aby produkt został zakupiony w ciągu 7 dni od wypisania recepty. Najlepiej, jeśli wykonanie testu
ciążowego, wydanie recepty i zakup leku Actaven nastąpi tego samego dnia.
Porada dla mężczyzn
Lek Actaven nie wpływa na płodność lub potomstwo mężczyzn przyjmujących lek Actaven.
Izotretynoina występuje w nasieniu mężczyzn leczonych lekiem Actaven w bardzo małych stężeniach,
2

zbyt małych, aby uszkodzić nienarodzone dziecko partnerki. Mężczyźni muszą pamiętać, że nie wolno
im przekazywać tego leku innym osobom, zwłaszcza kobietom.
Nie należy oddawać krwi ani w czasie leczenia lekiem Actaven, ani w ciągu miesiąca po jego
zakończeniu. Jeśli kobieta w ciąży otrzymałaby taką krew, dziecko mogłoby urodzić się z wadami
rozwojowymi.
Specjalne ostrzeżenia dla wszystkich pacjentów
- Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent kiedykolwiek cierpiał z powodu jakiejkolwiek
choroby psychicznej (w tym depresji, zachowań samobójczych lub psychoz) lub jeśli przyjmuje
jakiekolwiek leki stosowane w tych stanach.
- Skóra pacjenta może stać się sucha. Podczas leczenia należy stosować nawilżające maści
i kremy oraz balsamy do ust. Aby uniknąć podrażnienia skóry, należy unikać stosowania
produktów złuszczających i przeciwtrądzikowych, które nie zostały przepisane przez lekarza.
- Należy unikać nadmiaru słońca i nie używać lamp słonecznych i łóżek opalających. Skóra
pacjenta może stać się bardziej wrażliwa na światło słoneczne. Przed wyjściem na słońce należy
zastosować na skórę preparaty zawierające filtry o dużej wartości współczynnika ochrony
przed światłem (SPF 15 lub większe).
- Nie należy stosować żadnych zabiegów kosmetycznych na skórę. Lek Actaven może
powodować większą skłonność skóry do uszkodzeń. Nie należy stosować żadnej depilacji
woskiem (do usuwania owłosienia), zabiegów dermabrazji lub leczenia laserem (usuwające
zrogowaciałą skórę lub blizny) w okresie leczenia i co najmniej przez 6 miesięcy po jego
zakończeniu. Mogłoby to spowodować bliznowacenie, podrażnienie skóry lub rzadko zmiany
koloru skóry.
- Oczy pacjenta mogą stać się suche i mogą wystąpić zaburzenia widzenia. Wysuszonym oczom
może pomóc aplikacja nawilżającej maści do oczu lub preparatu zastępującego łzy. Może
wystąpić nietolerancja szkieł kontaktowych, co może wymagać noszenia okularów podczas
leczenia. Nagle może pojawić się pogorszenie widzenia w nocy, dlatego zawsze należy być
ostrożnym podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn w nocy.
- Lek Actaven może powodować ból mięśni i stawów. Należy ograniczyć intensywne ćwiczenia
i aktywność fizyczną.
- Lek Actaven może zwiększać stężenia tłuszczów we krwi, takich jak cholesterol i trójglicerydy.
Lekarz prowadzący zaleci wykonanie badania krwi w celu skontrolowania tych stężeń
przed leczeniem, w trakcie leczenia i po jego zakończeniu. Należy poinformować lekarza, jeśli
przed rozpoczęciem leczenia występowały duże stężenia tłuszczów. Jeśli stężenie tłuszczów
będzie podwyższone, lekarz może zmniejszyć dawkę leku lub przerwać leczenie lekiem
Actaven.
- Stosowanie leku Actaven było powiązane z wystąpieniem choroby zapalnej jelita grubego.
W przypadku pojawienia się ciężkich biegunek (krwotocznych) należy natychmiast przerwać
leczenie lekiem Actaven i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
- Actaven może zwiększać stężenie glukozy we krwi. W rzadkich przypadkach podczas leczenia
może być rozpoznana cukrzyca. Lekarz może monitorować stężenie glukozy we krwi podczas
leczenia, szczególnie w przypadku, jeśli pacjent ma cukrzycę, nadwagę lub cierpi z powodu
alkoholizmu.
- Mogą wystąpić przedłużające się bóle głowy razem z nudnościami, wymiotami i zmianami
w widzeniu, włączając niewyraźne widzenie. Mogą to być objawy łagodnego nadciśnienia
wewnątrzczaszkowego zwłaszcza, jeśli lek Actaven jest jednocześnie stosowany
z antybiotykami nazywanymi tetracyklinami. Należy natychmiast przerwać terapię i jak
najszybciej skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
- Zgłaszano wystąpienie ciężkich reakcji skórnych (np. rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-
Johnsona i toksyczno-rozpływna martwica naskórka ) związanych ze stosowaniem izotretynoiny.
Dalsze informacje w punkcie 4 „Możliwe działania niepożądane”.
- Mogą wystąpić reakcje alergiczne, takie jak wysypka i świąd. Mogą wystąpić poważne reakcje
(anafilaktyczne): trudności w oddychaniu lub połykaniu spowodowane obrzękiem gardła,
twarzy, warg i jamy ustnej. Także nagły obrzęk dłoni, stóp i kostek. Należy przerwać leczenie
i pilnie skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią reakcje alergiczne.
3

- Lek Actaven może zwiększać aktywność enzymów wątrobowych. Lekarz prowadzący, aby
sprawdzić aktywność enzymów wątrobowych zleci wykonanie odpowiednich badań krwi
przed leczeniem, w trakcie leczenia i po jego zakończeniu. Jeśli wyniki będą podwyższone,
lekarz może dostosować dawkę leku Actaven lub przerwać leczenie.
Dzieci i młodzież
Nie jest zalecane stosowanie leku Actaven u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ponieważ brak danych na
temat bezpieczeństwa i skuteczności stosowania w tej grupie wiekowej. Stosowanie u młodzieży
w wieku powyżej 12 lat jest możliwe tylko po okresie dojrzewania.
Lek Actaven a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
- Podczas leczenia lekiem Actaven nie należy przyjmować preparatów zawierających
witaminę A. Stosowanie obu leków w jednym czasie może zwiększać ryzyko wystąpienia
działań niepożądanych.
- Nie należy stosować leku Actaven jednocześnie z tetracyklinami (antybiotyk). Przyjmowanie
obu leków może powodować wysokie ciśnienie w jamie czaszki z objawami takimi, jak ból
głowy, nudności, wymioty, zaburzenia widzenia oraz obrzęk tarczy nerwu wzrokowego.
- Nie stosować żadnych leków przeciwtrądzikowych do leczenia miejscowego podczas
przyjmowania leku Actaven. Dobrze jest stosować preparaty nawilżające i emolienty (kremy
do skóry lub preparaty zapobiegające utracie wody i zmiękczające skórę).
Ciąża i karmienie piersią
Leku Actaven nie wolno stosować, jeśli pacjentka jest w ciąży.
Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas leczenia lekiem Actaven lub w ciągu jednego miesiąca
po zakończeniu leczenia, istnieje znaczne ryzyko bardzo ciężkich wad wrodzonych
u nienarodzonego dziecka.
W związku z tym, jeśli jest w wieku rozrodczym, pacjentka jest w wieku rozrodczym, musi stosować
skuteczne metody antykoncepcji podczas leczenia i przez miesiąc po jego zakończeniu (patrz punkt 2
„Ostrzeżenia i środki ostrożności”).
Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas leczenia lekiem Actaven lub w ciągu miesiąca po zakończeniu
leczenia, musi przerwać leczenie (jeśli leczenie nadal trwa) i natychmiast poinformować lekarza
prowadzącego.
Nie wolno przyjmować leku Actaven, jeśli pacjentka karmi piersią. Ten lek przenika do mleka matki
karmiącej i może działać szkodliwie na dziecko.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
W czasie terapii może dojść do pogorszenia widzenia nocą. Takie zaburzenia widzenia mogą pojawić
się nagle. W rzadkich przypadkach utrzymują się one po zakończeniu terapii. Bardzo rzadko
donoszono o senności i zawrotach głowy. Należy więc zachować ostrożność podczas prowadzenia
pojazdów i obsługiwania maszyn .
Lek Actaven zawiera sorbitol, olej sojowy i barwnik czerwień koszenilową A
Ten lek zawiera sorbitol. Jeżeli lekarz poinformował pacjenta, że ma nietolerancję na niektóre cukry,
należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.
Ten lek zawiera olej sojowy. Nie wolno przyjmować leku Actaven w przypadku uczulenia na orzeszki
ziemne lub soję. Barwnik czerwień koszenilowa A (E 214) może powodować reakcje alergiczne.
3. Jak przyjmować lek Actaven
4

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty . W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek Actaven, kapsułki należy przyjmować z jedzeniem. Kapsułki przyjmuje się jeden lub dwa razy
na dobę.
Należy połykać je w całości, popijając płynem.
Zalecana dawka to:
Pacjenci dorośli, młodzież i pacjenci w podeszłym wieku
Dawka początkowa wynosi zwykle 0,5 mg na kilogram masy ciała na dobę (0,5 mg/kg mc. na dobę).
Po kilku tygodniach leczenia lekarz może dostosować dawkę. Zależy to od tego jak pacjent znosi
leczenie tym lekiem. U większości pacjentów dawka będzie wynosić od 0,5 mg do 1 mg/kg mc.
na dobę. Jeśli pacjent odnosi wrażenie, że działanie leku Actaven jest zbyt słabe lub zbyt mocne,
należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.
Dzieci
Leku Actaven nie powinno się stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
W przypadku ciężkich chorób nerek, leczenie powinno się zwykle rozpocząć od mniejszej dawki
(takiej jak 10 mg na dobę), która później może być zwiększona do maksymalnej dawki tolerowanej
przez pacjenta.
Cykl leczenia trwa zwykle od 16 do 24 tygodni. U większości pacjentów wystarcza jeden cykl
leczenia. Objawy trądziku mogą ustępować jeszcze przez okres do 8 tygodni po zakończeniu leczenia.
Aż do tego czasu zwykle nie rozpoczyna się innego leczenia.
Sporadycznie u niektórych pacjentów podczas pierwszych tygodni terapii może dojść
do pogorszenia objawów trądziku. W ciągu dalszego leczenia objawy te powinny złagodnieć.
Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Actaven
Jeśli pacjent przyjął więcej kapsułek leku Actaven od liczby wskazanej w niniejszej ulotce lub niż
przepisał lekarz, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, oddziałem ratunkowym szpitala
lub farmaceutą.
Objawy przedawkowania to: ból głowy, nudności, wymioty, senność, drażliwość i świąd.
Pominięcie przyjęcia leku Actaven
W przypadku pominięcia jednej dawki leku, należy ją przyjąć, kiedy tylko pacjent sobie o tym
przypomni, chyba, że zbliża się czas przyjęcia następnej dawki. W takiej sytuacji należy kontynuować
leczenie zgodnie z zaleconym dawkowaniem. Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu
uzupełnienia pominiętej dawki.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych
ciężkich działań niepożądanych:
- Ciężkie reakcje alergiczne/anafilaktyczne z nagłym obrzękiem twarzy, warg, jamy ustnej
i gardła z trudnością w oddychaniu lub połykaniu, z obrzękiem dłoni i stóp ( te działania
5

niepożądane są rzadkie ). Jeśli u pacjenta wystąpi ciężka reakcja alergiczna, należy niezwłocznie
zgłosić po doraźną pomoc medyczną.
- Ciężkie wysypki skórne (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczno-
rozpływna martwica naskórka). Występują one początkowo w postaci okrągłych plam, często
z pęcherzami na środku, zwykle na ramionach i rękach lub na nogach i na stopach; cięższe
postacie wysypki mogą obejmować pęcherze na klatce piersiowej i na plecach. Mogą wystąpić
dodatkowe objawy, takie jak zakażenie oka (zapalenie spojówek) lub owrzodzenia jamy ustnej,
gardła lub nosa. Ciężkie postacie wysypki mogą przejść w rozległe łuszczenie się skóry, które
może być objawem zagrażającym życiu. Takie ciężkie wysypki skórne często poprzedza ból
głowy, gorączka, bóle różnych części ciała (objawy grypopodobne). Jeśli u pacjenta wystąpi
wysypka lub wymienione objawy na skórze, należy przerwać leczenie i niezwłocznie
skontaktować się z lekarzem ( częstość tych działań niepożądanych jest nieznana ).
- Niewytłumaczalny ból mięśni, kurcze mięśni lub osłabienie mięśni. Są to objawy rabdomiolizy,
rozpadu tkanki mięśniowej, która może prowadzić do niewydolności nerek ( te działania
niepożądane są bardzo rzadkie ).
Inne działania niepożądane:
Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób)
- niedokrwistość z objawami takimi jak: osłabienie, zawroty głowy i bladość skóry (jeśli dotyczy
czerwonych krwinek)
- tworzenie się siniaków, krwawienia i łatwiejsze tworzenie się skrzepów krwi (jeśli dotyczy
płytek krwi)
- sucha skóra, zaczerwieniona i wrażliwa skóra, lokalne złuszczanie się skóry, świąd, suchość
i podrażnienie oczu, zapalenie skóry, ust, oczu i (lub) powiek
- zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
- ból stawów, mięśni i pleców, zwłaszcza u nastolatków
- zwiększenie stężenia tłuszczów we krwi i zmniejszenie stężenia lipoprotein o dużej gęstości
(HDL).
Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):
- ból głowy
- suchość w nosie, krwawienie z nosa, ból lub zapalenie gardła lub błony śluzowej nosa
- większa skłonność do zakażeń z powodu małej liczby białych krwinek
- podwyższone stężenie cholesterolu we krwi, zwiększone stężenie glukozy we krwi
- krew lub białko w moczu.
Rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1000 osób):
- reakcje alergiczne skóry z wysypką i świądem; jeśli u pacjenta wystąpi jakakolwiek reakcja
alergiczna, należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem
- depresja, pogłębienie depresji, agresywne zachowanie, niepokój, zaburzenia nastroju
- łysienie.
Bardzo rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 osób)
- objawy psychozy, np. utrata kontaktu z rzeczywistością, taka jak słyszenie głosów lub widzenie
rzeczy, których nie ma, niezwyczajne zachowanie
- zakażenia bakteryjne skóry i błon śluzowych
- obrzęk węzłów chłonnych
- cukrzyca z objawami obejmującymi nadmierne pragnienie i częste oddawanie moczu
- wysoki poziom kwasu moczowego we krwi
- zażółcenie skóry lub oczu i uczucie zmęczenia; są to objawy zapalenia wątroby
- przedłużający się ból głowy y nudnościami, wymiotami i zaburzeniami widzenia; te symptomy
są objawami łagodnego nadciśnienia wewnątrzczaszkowego, szczególnie jeśli Actaven jest
stosowany z antybiotykami zwanymi tetracyklinami
6

- obrzęk tarczy nerwu wzrokowego
- drgawki, senność, zawroty głowy
- nudności, ogólne złe samopoczucie
- zaburzenie widzenia, ślepota barw, zmętnienie powierzchni oka (zaćma, zmętnienie rogówki)
nietolerancja szkieł kontaktowych, osłabienie widzenia w nocy; zwiększenie nadwrażliwości
na światło, co może wymagać noszenia okularów przeciwsłonecznych w celu ochrony oczu
przed jasnym światłem słonecznym, zapalenie rogówki, zaburzenia widzenia
- zaburzenia słyszenia
- zapalenie naczyń krwionośnych (czasem z siniakami i czerwonymi plamami)
- nagły ucisk w klatce piersiowej, skrócenie oddechu, świszczący oddech, w szczególności jeśli
u pacjenta występuje astma
- chrypka, suchość w gardle
- ciężki ból brzucha z lub bez krwawej biegunki, nudności (mdłości) i wymioty; mogą to być
objawy poważnego stanu jelita
- ciężki trądzik (piorunujący trądzik) pogorszenie trądziku, zaczerwienienie skóry (zwłaszcza
na twarzy), wykwity skórne (osutka), zaburzenia dotyczące włosów, zwiększenie owłosienia
skóry, zakażenia bakteryjne paznokci, zmiany na paznokciach, nadwrażliwość na światło,
odbarwienie skóry, łatwo krwawiące ropne wykwity na skórze (ziarniak ropny), nasilone
pocenie się
- zapalenie stawów
- choroby kości (opóźnienie wzrostu kości, nadmierny wzrost kości i zmiany w gęstości kości),
niedobór wapnia w tkankach miękkich, ból ścięgien
- trudności w oddawaniu moczu, obrzęknięte i opuchnięte powieki, uczucie nadmiernego
zmęczenia; mogą to być objawy zapalenia nerek; należy przerwać stosowanie leku Actaven
i skontaktować się z lekarzem
- zwiększone tworzenie się ziarniny (które może powodować pogrubienie bliznowaceń)
- zwiększone stężenie fosfokinazy kreatynowej we krwi (objaw wysokiego stężenia produktów
rozpadu mięśni we krwi)
- bardzo rzadko u niektórych pacjentów pojawiały się myśli o samouszkodzeniu lub zakończeniu
życia (myśli samobójcze), niektórzy pacjenci próbowali odebrać sobie życie (próby
samobójcze) lub doszło u nich do śmierci (samobójstwo). U tych pacjentów mogły nie
występować objawy depresji.
Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstwie dostępnych danych)
- trudności z osiągnięciem lub utrzymaniem wzwodu
- osłabiony popęd płciowy.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
Al. Jerozolimskie 181C , 02 - 222 Warszawa , tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,
e - mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej
informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Actaven
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Blister przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze p o: EXP.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
7

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę , jak usunąć leki, których się już nie używa . Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera Actaven
- Substancją czynną leku jest izotretynoina. Każda kapsułka miękka zawiera odpowiednio 10 mg
lub 20 mg izotretynoiny.
- Pozostałe składniki to: zawartość kapsułki : olej sojowy, oczyszczony,
all - rac - α - Tokoferol (E 307), disodu edetynian dwuwodny, butylohydroksyanizol (BHA, E 320),
olej sojowy (częściowo uwodorniony), olej roślinny uwodorniony, wosk żółty.
Otoczka kapsułki:
10 mg, kapsułki: żelatyna, glicerol, sorbitol, woda oczyszczona, czerwień koszenilowa (E 124),
żelaza tlenek czarny (E l72), tytanu dwutlenek (E 171).
20 mg, kapsułki: żelatyna, glicerol, sorbitol, woda oczyszczona, czerwień koszenilowa (E 124),
indygotyna, lak (E 132), tytanu dwutlenek (E 171).
Jak wygląda lek Actaven i co zawiera opakowanie
Actaven, 10 mg: kapsułki miękkie żelatynowe w kolorze jasnofioletowym, owalne, o wymiarach
10 mm x 7 mm zawierające żółty/pomarańczowy nieprzezroczysty, lepki płyn.
Actaven, 20 mg: kapsułki miękkie żelatynowe w kolorze bordowym, owalne, o wymiarach
13 mm x 8 mm zawierające żółty/pomarańczowy nieprzezroczysty, lepki płyn.
Kapsułki są dostarczane w blistrach zawierających:
Actaven, 10 mg: 30, 60, 90 i 100 kapsułek miękkich.
Actaven, 20 mg: 30, 60, 90 i 100 kapsułek miękkich.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny:
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavíkurvegi 76-78
220 Hafnarfjörður
Islandia
Wytwórca:
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavíkurvegur 76-78
IS-220 Hafnarfjörður
Islandia
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela
podmiotu odpowiedzialnego:
Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta.
Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.
Data ostatniej aktualizacji ulotki: październik 2017
8