Inne

Lek, leki, tabletki

Calciumfolinat-Ebewe 10 mg/ml
Novo-Helisen Depot
Alutard SQ dawki do leczenia podstawowego: 100 SQ-U/ml, 100 SQ-U/ml, 10 000 SQ-U/ml, 100 000 SQ-U/ml, dawka do leczenia podtrzymującego: 100 000 SQ-U/ml
IASOflu 2 GBq/ml
Staloral Dawki podstawowe: stężenie: 0,1 IR/ml, 1 IR/ml. 10 IR/ml, 100 IR/ml lub stężenie: 0,1 IC/ml, 1 IC/ml. 10 IC/ml, 100 IC/ml; dawki podtrzymujące: stężenie 100 IR/ml lub stężenie 100 IC/ml
Phostal Dawki podstawowe: stężenie 0,01 IR/ml, stężenie 0,1 IR/ml, stężene 1 IR/ml, stężenie 10 IR/ml lub stężenie 0,01 IC/ml, stężenie 0,1 IC/ml, stężene 1 IC/ml, stężenie 10 IC/ml; dawka podtrzymująca: stężenie 10 IR/ml lub syężenie 10 IC/ml
Phostal Dawki podstawowe: stężenie 0,01 IR/ml, stężenie 0,1 IR/ml, stężene 1 IR/ml, stężenie 10 IR/ml lub stężenie 0,01 IC/ml, stężenie 0,1 IC/ml, stężene 1 IC/ml, stężenie 10 IC/ml; dawka podtrzymująca: stężenie 10 IR/ml lub syężenie 10 IC/ml
Cyanokit 5 g
Gluscan PL 500 MBq/ml
Catalet D stężenie 1-25 JS/ml, stęźenie 2-250 JS/ml, stężenie 3-2500 JS/ml (leczenie podstawowe); stężenie 4-5000 JS/ml (leczenie podtrzymujące)
Oralair 300 IR 300 IR
Oralair 100 IR & 300 IR 100 IR; 300 IR
Pollinex Tree -dawki do leczenia podstawowego: 600 SU/ml, 1600 SU/ml, 4000 SU/ml; - dawki do leczenia podtrzymującego: 4000 SU/ml
Ortofosforan sodu, Na2H32PO4, do wstrzykiwań Natrii phosphatis (32^P) solutio iniectabilis 37-370 MBq/ml
Leucovorin Ca Teva 10 mg/ml
Tisseel Lyo
Artiss
Tisseel
PoltechDTPA 13,25 mg DTPA (sodu dietylenotriamiopentaoctan jednowodny)
PoltechMDP 5 mg MDP
Flumazenil Pharmaselect 0,1 mg/ml 0,1 mg/ml
Cyanokit 2,5 g
Perosall C stężenie "0" - 1 JS/ml, stężenie "1" - 10 JS/ml, stężenie "2" - 100 JS/ml, stężenie "3" - 1000 JS/ml, stężenie "4" - 5000 JS/ml (leczenie podstawowe); stężenie "4" - 5000 JS/ml (leczenie podtrzymujące)
PoltechRBC 13,4 mg sodu pirofosforan dziesięciowodny
Pollinex + Rye 600 SU/ml, 1600 SU/ml, 4000 SU/ml (leczenie podstawowe); 4000 SU/ml (leczenie podtrzymujące)