Popularne leki

Lek, leki, tabletki

Ultra-Technekow FM generator radionuklidu (99Mo/99mTc) o aktywności macierzystego radionuklidu (99Mo): 2,15; 4,30; 6,45; 8,60; 10,75; 12,90; 17,20; 21,50; 25,80; 30,10; 34,40; 43,00 GBq
Metajodobenzyloguanidyna 131 I (MIBG- 131 I) do diagnostyki 10-37 MBq/ml
IASOflu 2 GBq/ml
Jodek sodu Na 131 I Polatom, kapsułki do diagnostyki aktywność od 1 MBq do 37 MBq
Poltechnet 8 - 175 GBq
Hexvix 8 mmol/l
Iomeron 350 350 mg jodu/ml
Fexeric 1 g
Tasermity 800 mg
Jodek sodu Na 131I, roztwór do wstrzykiwań 37-740 Mbq/ml
Alutard SQ dawki do leczenia podstawowego: 100 SQ-U/ml, 1000 SQ-U/ml, 10 000 SQ-U/ml, 100 000 SQ-U/ml, dawka do leczenia podtrzymującego: 100 000 SQ-U/ml
Fluorochol 222 MBq/ml
PoltechDMSA 1 mg DMSA
V-PET 1 GBq/ml na dzień i godzinę odniesienia
PoltechMIBI 1 mg MIBI
Omnipaque 755 mg/ml (350 mg jodu/ml)
Perosall C stężenie "0" - 1 JS/ml, stężenie "1" - 10 JS/ml, stężenie "2" - 100 JS/ml, stężenie "3" - 1000 JS/ml, stężenie "4" - 5000 JS/ml (leczenie podstawowe); stężenie "4" - 5000 JS/ml (leczenie podtrzymujące)
Glunektik 1 GBq/ml
Sewelameru węglan Synthon 800 mg
LutaPol 0,925 – 37 GBq/fiolkę
Staloral
Flumazenil B.Braun 0,1 mg/ml roztwór do wstrzykiwań 0,1 mg/ml
Phostal Dawki podstawowe: stężenie 0,01 IR/ml, stężenie 0,1 IR/ml, stężene 1 IR/ml, stężenie 10 IR/ml lub stężenie 0,01 IC/ml, stężenie 0,1 IC/ml, stężene 1 IC/ml, stężenie 10 IC/ml; dawka podtrzymująca: stężenie 10 IR/ml lub syężenie 10 IC/ml
FDGtomosil 550 MBq/ml
Ortofosforan sodu, Na2H32PO4, do wstrzykiwań Natrii phosphatis (32^P) solutio iniectabilis 37-370 MBq/ml