Inne

Lek, leki, tabletki

Uromitexan 100 mg/ml
Fosrenol 1000 mg
Fosrenol 750 mg
Cardioxane 500 mg
Technescan LyoMAA Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego 2,0 mg makroagregatów albuminy ludzkiej
Flumazenil Kabi 0,1 mg/ml roztwór do wstrzykiwań 0,1 mg/ml
Gastrografin (660 mg + 100 mg)/ml
Jodek potasu G.L. Pharma 65 mg
Ultra-Technekow FM generator radionuklidu (99Mo/99mTc) o aktywności macierzystego radionuklidu (99Mo): 2,15; 4,30; 6,45; 8,60; 10,75; 12,90; 17,20; 21,50; 25,80; 30,10; 34,40; 43,00 GBq
Steripet 250 MBq/ml
IASOcholine 1 GBq/ml
Cyrdanax 20 mg/g
Fludeoxyglucose (18F) Biont 200-2200 MBq/ml
Podtlenek azotu AIR PRODUCTS 100%
Mibitec
Calciumfolinat-Ebewe 10 mg/ml
Novo-Helisen Depot
Alutard SQ dawki do leczenia podstawowego: 100 SQ-U/ml, 100 SQ-U/ml, 10 000 SQ-U/ml, 100 000 SQ-U/ml, dawka do leczenia podtrzymującego: 100 000 SQ-U/ml
IASOflu 2 GBq/ml
Staloral Dawki podstawowe: stężenie: 0,1 IR/ml, 1 IR/ml. 10 IR/ml, 100 IR/ml lub stężenie: 0,1 IC/ml, 1 IC/ml. 10 IC/ml, 100 IC/ml; dawki podtrzymujące: stężenie 100 IR/ml lub stężenie 100 IC/ml
Phostal Dawki podstawowe: stężenie 0,01 IR/ml, stężenie 0,1 IR/ml, stężene 1 IR/ml, stężenie 10 IR/ml lub stężenie 0,01 IC/ml, stężenie 0,1 IC/ml, stężene 1 IC/ml, stężenie 10 IC/ml; dawka podtrzymująca: stężenie 10 IR/ml lub syężenie 10 IC/ml
Phostal Dawki podstawowe: stężenie 0,01 IR/ml, stężenie 0,1 IR/ml, stężene 1 IR/ml, stężenie 10 IR/ml lub stężenie 0,01 IC/ml, stężenie 0,1 IC/ml, stężene 1 IC/ml, stężenie 10 IC/ml; dawka podtrzymująca: stężenie 10 IR/ml lub syężenie 10 IC/ml
Cyanokit 5 g
Gluscan PL 500 MBq/ml
Catalet D stężenie 1-25 JS/ml, stęźenie 2-250 JS/ml, stężenie 3-2500 JS/ml (leczenie podstawowe); stężenie 4-5000 JS/ml (leczenie podtrzymujące)